فلزیاب
مشاوره

مشاوره (299)

شنبه, 30 ارديبهشت 1396 05:52

WWW.RESCAN.IR

Written by

 در سایت اینترنتنی WWW.RESCAN.IR موضوعاتی را بدست می اورید که در هیچ کجا نمی توانید بدست اورد و در سایت WWW.RESCAN.IR موضوعاتی را خواهید یافت که میتواند در انتخاب فلزیاب با دستگاه های یابنده شما را راهنمای نماید

سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 03:22

اصل فلزیاب تصویری

Written by

اصل فلزیاب تصویری از اصول رادار برای طراحی و ساخت بهرمند میباشد یا اصل فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری طراحی و ساخته شده است  و فلزیاب تصویری در اصل برگرفته از رادار تصویری میباشد و از انجا که رادار تصویری طبق اصول فرکانس در رادار عمل مینماید برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری که درست عمل نماید بر روی یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابلیت نصب دارد و عمده مشخصه اصل کار فلزیاب تصویری در این است که تنظیمات پایه ای درنرم افزار فلزیاب تصویری که از نوع فلزیاب فرکانسی باشد برای انالیز یا فیلتر نمودن قابلیت تغییر برای تشخیص و  مشخص نمودن وضعیت هدف اصلی یا طلا را دارا میباشد و برنامه نرم افزارفلزیاب تصویری که بر روی دیگر دستگاه ها مانند مگنتومتر یا فلزیاب یا مگنتی مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR نصب میگردد قدرت تشخیص انواع فلزات و شرایط تغییرات کامل را طبق قانون فلزیاب تصویری نداشته و عملاً این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها ارتباطی با فلزیاب تصویری واقعی ندارد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 10:15

فلزیاب قدرت تفکیک VDI

Written by

فلزیاب دارای قدرت تفکیک با عدد VDI یک فلزیاب منحصر بفرد در تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد به شرط انکه ان فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و در این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در نوع فلزیاب انتنی یا ردیاب فلزیاب نیازی نمی باشد که نمونه فلز یا طلا یا هر نوع فلز را به دسته انتن وصل نموده تا همان فلز یا طلا را شعاع زنی و نقطه زنی نماید و در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری از این دسته فلزیاب نیز با تعیین نوع هدف اصلی یا طلا در عدد VDI به همان فلز یا طلا واکنش نشان داده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

دوشنبه, 25 ارديبهشت 1396 03:41

شعاع زنی طلا کوچک

Written by

شعاع زنی طلا کوچک با تغییر زاویه متفاوت نسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا کوچک به انجام میرسد یا میتوان ابراز نمود برای تشخیص مسیر یک هدف کوچک یا طلا کوچک درشعاع زنی تغییر جهت زاویه انتن نسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا با زاویه کمترنسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا تغییر جهت می دهد

در اینجا با ایجاد تنظیمات مربوط به ابعاد واقعی هدف اصلی یا طلا میتوان تفاوت تشخیص یک هدف واقعی با ابعاد بزرگ را از یک فلزی با ابعاد کوچک تشخیص داده

با همین تغییر وضعیت زاویه هدف اصلی یا طلا نسبت به ذرات نیز به همین شکل میباشد

مسیر یابی با فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب برای یک هدف اصلی یا طلا با یک هدف غیر اصلی یا ذرات در حرکت دسته انتن به نسبت زاویه مربوط به مرکز هدف اصلی یا طلا متفاوت میباشد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 13:51

فلزیاب فرکانسی افت سیگنال از زمین

Written by

فلزیاب فرکانسی افت سیگنال که در اثر وجود لایه های زمین در سر راه انعکاس سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا پدید می اید را با انجام تنظیمات متناسب میتواند در مدار خود شکل داده و ترکیب انرژی بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا را تقویت نموده و تفکیک نماید

درصورتیکه فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد در زمین های الوده یا زمین های دارای لایه های متفاوت میتواند در سرجستجوگر خود با بی ثباتی در تشخیص فلزیاب یا طلا روبرو نشود یا این وضعیت زمین بر روی سرجستجوگر این دسته فلزیاب اثر نامطلوب از پارازیت نویز غیر مفید را نداشته  

ولی در چنین شرایطی که زمین دارای وضعیت نامطلوب از نظر لایه های زمین و ناسازگاری در مواد معدنی و منابع میباشد میتواند برای وضعیت سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا ایجاد کسرانعکاس گردد و در زمان بازتاب سیگنال علائم طلا یا گنج طلا با افت سیگنال طلا یا هدف اصلی روبرو شده که این افت سیگنال را میتواند با تغییر در تنظیمات فلزیاب از حالت تنزیل در تشخیص مدار فلزیاب خارج نموده و فلزیاب از این دسته ان سیگنال علائم که بازتاب شده و در طی مسیر توان خود را از دست داده یا با کسر توان سیگنال علائم روبرو شده است را دریافت نموده و در تقویت کننده خود در حالت تعادل قرار داده و یک هدف طلا را در عمق زیاد بتواند تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

شنبه, 23 ارديبهشت 1396 10:30

فلزیاب شبیه ساز گنج

Written by

فلزیاب شبیه سازی گنج را بخواهد تشخیص دهد امری صحیح در بدست اوردن توانایی فلزیاب برای کاوش گنج نمی باشد و شبیه سازی گنج یک موضوعی است که هر گز نمی تواند توسط اشخاص شکل داده شود و نمی توان شبیه سازی برای گنج طلا را در جهت تست فلزیاب مانند یک گنج که عمر طولانی در یک نقطه در زیر زمین قرار داشته است را ایجاد نمود

حتی اپراتور شرایط شبیه سازی شده ای از گنج را در صحنه کار بر روی هدف نمونه یا طلا تعبیه نماید صدق این نیست که در صحنه اصلی کار اپراتور فلزیاب  با همان وضعیت سیستم فلزیاب بتواند هدف واقعی یا گنج را کاوش نماید یا بتوان با شبیه سازی نمودن گنج بعنوان نمونه توان فلزیاب را در رابطه با پیدا کردن گنجج صد در صدی تضمین نمود و نمونه گیری با شرایط گنج برای فلزیاب فقط میتواند قدرت فلزیاب را برای تفکیک به اثبات رساند و اصل عملیات را اپراتور با تنظیم و جستجو مناسب میتواند به انجام رساند .

رابطه با اشخاصی که بدنبال اثار باستانی میباشند نیز این امر صدق مینماید در صورتیکه یک محوطه مانند صحنه کاری را شکل دهید که شبیه هدف باستانی باشد ضامن این موضوع نیست که حتماً در صحنه اصلی کار اپراتور بتواند گنج را کاوش نماید زیرا موارد عوامل شیمیائی و تاثیرات فیزیکی نیروها و جریان و امواج و نیروی ایستا و گازها در ان محدوده قابل شکل دهی  در شرایط عادی نمی باشد و این عوامل بر عملیات جستجو کلیه سیستمهای ردیاب یا یابنده دنیا اثر متقابل برای انحراف سیستم فلزیاب از محدوده و نقطه مرکزی اهداف اصلی یا گنج واقعی میگذارد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

جمعه, 22 ارديبهشت 1396 15:05

فلزیاب تست گنج

Written by

برای اینکه بخواهید با فلزیاب تست گنج طلا را بگیرید و یک هدف قدیمی یا عتیقه را در مقابل فلزیاب قرار دهید یا یک فلز قدیمی یا زیرخاکی را در زیر زمین قرار دهید و با فلزیاب انرا بگیرید تا اثبات گردد که ان فلزیاب میتواند گنج طلا یا زیرخاکی را پیدا نماید روش درستی برای تست قدرت فلزیاب در پیدا نمودن گنج طلا نمی باشد و نمونه زنی یا تست فلزیاب با نمونه فلز طلا قدیمی  یا انواع فلزات قدیمی برای نشان دادن توان فلزیاب برای کاوش گنج طلا یا زیرخاکی راه مسلمی و قطعی نمی باشد

 با قراردادن طلا در زیر زمین فقط میتوان قدرت تفکیک ان فلزیاب را در جهت تفکیک طلا در عمق زیاد بدست اورده تا مشخص گردد که ان فلزیاب توان تفکیک طلا را در عمق زیاد را ازدیگر فلزات یا ذرات و سیگنال مزاحم را دارد

اینکه بعضی اشخاص یا فروشندگان فلزیاب اقدام به گرفتن نمونه یک فلز قدیمی در جلو فلزیاب خود مینمایند تا ثابت نمایند که ان فلزیاب توان کاوش طلا یا گنج طلا یا عتیقه را دارد برای کاوش یک گنج واقعی که سالیان دراز در زیر زمین در یک نقطه بوده است روشی درست نمی باشد و بیشتر حالت تبلیغات برای جلب خریدار فلزیاب را دارد

یک فلز قدیمی بخصوص طلا که عمر زیادی از قرار گرفتن ان در یک محدوده و نقطه در زیر زمین گذشته باشد برای اطراف خود وضعیت متفاوتی را پدید می اورد که در تشخیص فلزیاب میتواند ایجاد انحراف در تشخیص نماید

واکنش فلزیاب برای مشخص نمودن مرکز یک هدف طلا که در عمق زیاد قرار گرفته است بستگی به نوع مواد معدنی و منابعی دارد که عمر طولانی در کنار یکدیگر قرار گرفته و این وضعیت جابجایی سیگنال علائم یا انرژی یا حرکت الکترونها در ان موقعیت باعث میگردد که خیلی از فلزیاب ها مانند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی نتواند مرکز هدف قدیمی یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 16:45

عمق کاوش طلا فلزیاب

Written by

عمق کاوش طلا با فلزیاب بستگی به شرایط ویژه در تشخیص توسط مدار فلزیاب یا طلایاب دارد و در مرحله بعد نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار بر روی تشخیص فلزیاب طلا اثر میگذارد و در صحنه کار وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند موجب گردد که یک طلا یا فلز در عمق زیاد قابل تشخیص نباشد یا بتواند محدوده هدف اصلی یا طلا را فلزیاب تشخیص دهد ولی مرکز هدف اصلی یا طلا را نتواند با دقت بالا مشخص نماید زیرا فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد یک اختلاف در بازتاب سیگنال علائم ایجاد نموده و این موارد میتواند در عمق کاوش طلا یا فلزات اثر متقابل بگذارد و توان تشخیص فلزیاب را در مشخص نمودن هدف اصلی یا طلا با واکنش خنثی روبرونماید

عمق کاوش طلا یا عمق کاوش فلزات در هر منطقه میتواند برای یک فلزیاب شرایط تنظیم مربوط به همان منطقه و نوع مواد معدنی و منابع زمین را نیاز داشته باشد در نتیجه عنصر و مواد معدنی در محدوده صحنه کار اگر از لایه های متفاوت شکل گرفته باشد میتواند تشخیص فلزیاب را با انحراف روبرو نموده و فلزیاب نتواند ان هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید

در کل تنظیمات صحیح نسبت به نوع الیاژ هدف اصلی یا طلا در عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتواند قدرت تشخیص فلزیاب را برای کاوش هدف اصلی یا گنج یا طلا افزایش داده تا انحراف از وضعیت یک طلا در عمق زیاد از دید فلزیاب خارج شده و فلزیاب سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا را از سطح خود هدف اصلی یا طلا دریافت نماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 14:25

تنظیم درست فلزیاب

Written by

تنظیم درست فلزیاب در نوع تفکیک فلزیاب اثر بسیار بالای دارد اکثر افراد که به دنبال گنج طلا رفته و موفق نمی شوند نمی دانند که برای پیدا نمودن طلا روشهای تشخیص نوع ارزیابی صحنه کار از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار در تنظیم نوع عدد VDI برای تفکیک هدف اصلی یا گنج طلا موثر است و این تشخیص نوع ارزیابی صحنه کار نیاز به تنظیم دقیق عدد ابعاد هدف IND SIZE را نیاز دارد

در تشخیص محدوده هدف اصلی یا گنج طلا عدد درست VDI و ابعاد هدف IND SIZE عامل موثر درمشخص نمودن مرکزهدف اصلی یا گنج طلا میباشد

در زمانیکه اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE با دقت و متناسب با صحنه کار یا نوع هدف اصلی یا طلا تنظیم نگردد موجب میشود که فلزیاب دیگر منابع یا ذرات اطراف هدف یا گنج طلا را بعنوان هدف اصلی یا گنج طلا تشخیص دهد و در صورتیکه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE دقیق نباشد و عدد VDI متناسب باشد باعث میگردد که فلزیاب دیواره بیرونی هدف اصلی یا طلا بعنوان مرکز هدف اصلی یا طلا تشخیص دهد

خطا در عملکرد اپراتور فلزیاب پیشرفته ترین فلزیاب ها را نیز با خطا در تشخیص و تفکیک و مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا روبرو مینماید

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

دوشنبه, 18 ارديبهشت 1396 13:05

تشخیص عمق فلزیاب انتنی

Written by

تشخیص عمق فلزیاب انتنی که دارای مدار الکترونیکی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد باید با در نظر گرفته شرایط مختصات یابی با اصول دقیق شعاع زنی و نقطه زنی به انجام برسد

شکل ایجاد زوایا و اضلاع در شعاع زنی با فلزیاب انتنی برای تشخیص عمق فلزیاب انتنی باید رعایت گردد تا بتوان به قدرت عمق ان فلزیاب انتنی دست یافت

در صورتیکه در شعاع زنی و نقطه زنی با فلزیاب انتنی در مختصات یابی درست عمل نشود قدرت عمق فلزیاب انتنی مشخص نمی گردد و این خطا میتواند در مرحله اولیه از درست تعیین ننمودن تنظیمات فلزیاب انتنی در تفکیک و ابعاد هدف IND SIZE باشد و در مرحله دوم در نظر نگرفتن شکل اضلاع بین زوایا تا نقطه مقابل هدف اصلی یا طلا موجب انحراف در تشخیص و تفکیک مرکز هدف اصلی یا طلا میگردد

کاتالوگ فلزیاب WWW.TJA777.IR

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز