مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

کیت فلزیاب برای ساخت فلزیاب به طراحی نقشه مدار فلزیاب از نظر نحوه عملکرد وابسته است

 قدرت فلزیاب در عملکرد طراحی مدارکیت فلزیاب شکل میگیرد و کیت فلزیاب در انواع گوناگون با طراحی متفاوت در بازار فلزیاب موجود میباشد

ولی هیچکدام از انواع کیت فلزیاب در بازار از دسته کیت فلزیاب حرفه ای در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با توان تفکیک فلزات بصورت مجزا طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد

کیت فلزیاب یا برد فلزیاب یا کیت مدار فلزیاب در انواع گوناگون در بازار فلزیاب بصورت مونتاژشده یا به شکل مونتاژ نشده وجود دارد که همه این نوع کیت فلزیاب یا برد فلزیاب یا برد مدار فلزیاب ازنوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد که انواع کیت فلزیاب یا کیت گنج یاب یا کیت طلایاب در بازارفلزیاب بفروش میرسد

دستگاه گنج یاب ماهواره ای در کل به ان صورت که در ایران مطرح میگردد و نقشه گنج از زیرزمین را ارائه مینمایند وجود ندارد و سیستمهای ماهواره ای که در امورات باستانشناسی فعلاً کاربرد دارد فقط میتواند میزان تغییر رطوبت و کربن در یک محدوده را مشخص نماید

دستگاه گنج یاب ماهواره ای وجود خارجی ندارد کلاً دستگاه فلزیاب ماهواره ای یا دستگاه طلایاب ماهواره ای وجود ندارد ان ماهواره که بخواهد از سطح خارج از جو که با دقت این عمل را برای گنج یابی بکاربرده شود تا به حال پا به عرصه تکنولوژی و فن اوری نگذاشته است و اینکه دستگاه گنج یاب ماهواره ای بتواند گنج یا دفینه یا عتیقه را در زیرزمین یا زیرخاک پیدا نموده و تفکیک نماید قابل قبول نمی باشد

حتی اگران ماهواره  از نوع ماهواره ارتفاع پایین یا ارتفاع میانی باشد نیز نمی تواند به اینصورت که دستگاه گنج یاب ماهواره ای را به مردم ایران معرفی مینمایند در زمینه کشف گنج یا کشف عتیقه یا کشف دفینه بتوان از ان بهره برد و گنج یا دفینه یا عتیقه را کاوش نمود

برای تست فلزیاب نمونه زمین کوهستانی را شبیه سازی نمایید بیانگر این نمی باشد که فلزیاب در کوهستان با زمین دست نخورد با وجود یک هدف قدیمی حتماً گنج طلا را پیدا نماید

 تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی AC یا تفکیک انواع فلزات در شرایط گوناگون نشانه قدرت ان فلزیاب میباشد

اینکه نمونه زمین کوهستانی را بصورت مصنوعی ساخته یا در زمین کوهستانی یک هدف یا طلا جدید را قرار دهید نمی تواند قدرت تفکیک فلزیاب را در زمین کوهستانی یا الوده که دست نخورده و یک هدف یا طلا قدیمی دران وجود دارد یکسان مورد ارزیابی قرار داده چون یک نمونه سازی نمی تواند وضعیت عادی کوهستان یا زمین الوده را دارا باشد

اینکه طلا جدید یا هدف نو را در کوهستان در زیر زمین قرار داده و قدرت فلزیاب را در تفکیک تست نمایید برای انجام عملیات تمرین مهم میباشد ولی برای هر نوع فلزیاب یا دستگاه انجام عملیات کاوش در کوهستان اسان نمی باشد

زیرا فلزیاب مغناطیسی در شرایط زمین الوده یا زمین کوهستانی با هر نوع تغییرمغناطیسی در لایه های زمین میتواند اختلال در تشخیص را ایجاد نماید

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با عدد VDI در موقعیت تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE برای تفکیک طلا یا انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  میتوان نوع انرژی در فرکانس مربوط به طلا یا انواع فلزات را در امواج الکترو مغناطیس تشخیص داده تا هدف یا طلا را با دقت بالا تفکیک نمود

با وجود تعیین متناسب تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE وضعیت مغناطیسی زمین حاصل از تغییرات مواد معدنی و منابع صحنه کار تا حد ممکن از دید فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی خارج میگردد و با توجه به این شرایط تنظیمات موقعیت تغییرات مغناطیسی زمین بر روی این دسته فلزیاب ها فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی  اثر متقابل نمی گذارد و با تغییر تنظیمات اختلالات مغناطیسی در فلزیاب قابل رفع و تشخیص میباشد

قیمت فلزیاب که شرکت معتبر فلزیاب بر روی سیستمهای فلزیاب خود قرار می دهد میتواند نشات گرفته از توان تولید فلزیاب توسط ان شرکت فلزیاب باشد و شرکت فلزیاب که خود قدرت طراحی فلزیاب و تولید فلزیاب را در اختیار دارد موجب میگردد که ان شرکت فلزیاب اقدام به فروش فلزیاب با  قیمت واقعی فلزیاب نماید و قیمت دستگاه فلزیاب توسط شرکت های معتبر تولید کننده فلزیاب که مستقیم فروشنده فلزیاب میباشد فلزیاب با قیمتی متناسب میباشد و برای جلب خریدار فلزیاب و کسب بازار فلزیاب اقدام به ارائه فلزیاب با کیفیت بالا با قیمت مناسب مینماید

یک شرکت فلزیاب معتبر که دارای تکنولوژی طراحی فلزیاب و ساخت فلزیاب بصورت انحصاری میباشد انواع فلزیاب با قیمت ها متفاوت را در سطوح و عمق مختلف و دارا بودن تکنیک تفکیک برای انواع فلزات بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به بازار فلزیاب ارائه مینماید و میتواند یک شرکت فلزیاب معتبر انواع فلزیاب در قیمت گران یا قیمت بالا و قیمت پایین با انواع تکنولوژی گوناگون را ارائه نماید که به نسبت قیمت ارائه گردیده توان مختلف را دارا باشد

 

طراحی فلزیاب در ایران توسط دانشمندان بزرگ الکترونیک و رادار به انجام میرسد و طراحی فلزیاب در ایران به ان حد بالایی در زمینه فلزیاب پیشرفته رسیده است که کمترین طراح فلزیاب دردنیا به این نوع تکنولوژی فلزیاب دست یافته اند

 با توجه به انکه طراحی فلزیاب در ایران به انجام میرسد این شرکت های معتبر تولید کننده فلزیاب یا سازنده فلزیاب درایران فلزیاب ایرانی را به بازارفلزیاب ارایه مینمایند که با تمامی فلزیاب های که دیگر سازندگان در ایران میسازند متفاوت است

از انجا که طراحی فلزیاب ایرانی در ایران و توسط دانشمندان ایرانی به انجام رسیده است دارای کیفیت و قدرت بالایی در نوع خود است که از بی نظیرترین نوع فلزیاب ساخت ایران فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد