فلزیاب
مشاوره

مشاوره (252)

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 19:46

فلزیاب تصویری اتوماتیک

Written by

فلزیاب تصویری اتوماتیک یا طلایاب تصویری اتوماتیک در دسته فلزیاب های میباشد که نمی توانند نوع هدف اصلی یا طلا را با لکه رنگ یا عدد VDI مربوط به همان هدف اصلی یا طلا مشخص نماید زیرا فلزیاب تصویری اتوماتیک یا فلزیاب تصویری خودکاردارای مداری میباشد که خود بصورت اتوماتیک عمل نموده و بنابر یک تعداد مکانیزیم تشخیص که از قبل تعیین شده است تغییرات را بصورت اتوماتیک یا خودکار بر روی صفحه نمایشگراشکار مینماید

 این نوع فلزیاب تصویری اتوماتیک یا فلزیاب تصویر خودکار دارای توان دستورگیری از اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب در ایجاد تنظیمات مربوط به نوع هدف اصلی یا طلا و وضعیت صحنه کار یا نوع خاک و مواد معدنی و منابع نمی باشد

نقص سیستم های تصویری و اعداد دیجیتالی خودکاردر این است که بیشتر مواقع انچه که خود تشخیص میدهند را اشکار مینمایند و این اشکار گردیدن از دستور مدار سیستم فلزیاب تصویری یا عوامل جستجوگر بصورت اتوماتیک یا خوردکار پدید میاید که دارای دقت پایین برای مشخص نمودن نوع هدف اصلی یا طلا میباشد

فلزیاب ها تصویری یا دستگاه های تصویری که اتوماتیک عمل نموده بیشتر از نوع فلزیاب های ولتاژ القایی یا مگنت و تسلامتر و یون یاب و فلزیاب پالسی و فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO و فلزیاب تی ار TR میباشد و کلاً مدار عملکردی این فلزیاب ها یا دستگاه ها خود دارای ذات کم قدرت در عملکرد برای تشخیص اهداف اصلی یا طلا میباشد زیرا در این فلزیاب ها میدان مغناطیس است که دستور به مدار فلزیاب را ایجاد مینماید

 

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 19:38

نقطه زنی فلزیاب انتنی

Written by

نقطه زنی فلزیاب انتنی یا نقطه زنی انتنی یا نقطه زنی ردیاب برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا کاربرد بالای داشته زیرا یک فلزیاب انتنی میتواند اهداف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات جدا نموده و تفکیک نماید

برعکس انکه عده ای اعتقاد دارند یا بعضی فروشندگان فلزیاب بیان مینمایند که فلزیاب انتنی نقطه زنی قوی دارا نمی باشد صحت نداشته و پایه و اساس علمی و فنی در ساختار دینامیک در استاتیک و الکترواستاتیک از جنبه فیزیک برای رادار ندارد و چنین چیزی از نظر علمی و فنی قابل قبول نمیباشد و نقطه زنی فلزیاب انتنی یا نقطه زنی انتنی یا نقطه زنی ردیاب برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا بسیار بالا میباشد ولی به شرط انکه ان فلزیاب انتنی دارا تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE باشد که مدار فلزیاب انتنی بنابر اصول رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR طراحی و ساخته شده باشد

 فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا سیستم انتنی یا رادار زمینی دستی یا انتن دار از سیستمهای پرتوان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نقطه زنی اهداف میباشد .

اپراتوری که با فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا سیستم انتن دار یا انتنی عمل مینماید باید بر روی عملیات کاوش و نحوه جستجو اشنائی و مهارت کامل داشته باشند تا بتواند در مشخص نمودن مرکز هدف اصلی موفق گردد.

اگاهی کاربرطلایاب  یا اپراتورفلزیاب با شکل ایجاد اضلاع و زوایا و خطوط متصل به یکدیگر و نقاط مقابل هدف موفقیت را در نقطه زنی با فلزیاب انتنی را افزایش میدهد.

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 19:36

نحوه کار فلزیاب تصویری

Written by

نحوه کار فلزیاب تصویری بنابر نرم افزار فلزیاب تصویری با مشخص نمودن لکه رنگ عمل مینماید و نحوه عملکرد نرم افزار فلزیاب تصویری به این صورت است که کلیه تغییرات را بصورت لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY در لکه رنگ و اعداد و رنگ و تصاویر ظاهرمینماید و امکان دارد با لکه رنگ اشکار گردیده در تصویرگیر بصورت مشخص نوع هدف را مشخص ننماید یا نوع هدف در مراحل اولیه به وضوح مشخص نمی باشد و تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزار اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب میتواند مسیر تشخیص بین منابع و اهداف را مشخص نماید.

پس تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION در برنامه لکه رنگی یا عددی یا تصویری یا تشخیص رنگ و صدا و حرکت انتن از مدار اصلی که اپراتورفلزیاب تصویری تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION را طبق نوع هدف اصلی یا طلا  تعیین مینماید بصورت لکه رنگ ترکیب میگیرد و تشخیص ان در برنامه نرم افزار بر روی صفحه نمایشگر بصورت لکه رنگ اشکار میگردد و این اشکار شدن لکه رنگ از موضوعاتی میباشد که اپراتور بعد از تصویرگیر بر روی لکه رنگ باید با فیلتر یا ایجاد تغییرات در برنامه نرم افزاری بر روی صفحه نمایشگر ترکیب وجود منابع و مواد معدنی از هدف مورد نظر را جدا نماید

البته در برنامه تفکیک رنگ COL PRO  اعداد جدول VDI SCALE را میتوان در برنامه تعیین نمود تا بتوان طبقه هدف را تشخیص دهید.

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 19:26

نرم افزار یون یاب تصویری

Written by

یون یاب تصویری یا ردیاب یون یاب یا طلایاب یون یاب یا هر گونه یون یاب که به بازار فلزیاب ارائه میگردد منجمله یون یاب تصویری که در اختیار خریداران فلزیاب یا طلایاب قرار میگیرد یک دستگاه فلزیاب واقعی نمی باشد و نمی تواند یون یاب تصویری دارای نرم افزار فلزیاب تصویری باشد زیرا برنامه نرم افزار تصویری برای فلزیاب تصویری طراحی گردیده است که اصول ساخت ان بنابر فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بنابر رادار زمینی دستی میباشد

درنتیجه برنامه نرم افزار یون یاب تصویری مربوط به دستگاه یون یاب نمی باشد که یون یاب را یون یاب تصویری نامید

دستگاه یون یاب نیز ایراد دیگری مانند دستگاه مگنت یا تسلامتر دارد زیرا یون یاب نیز توان تشخیص خواص فرکانسی یک هدف اصلی یا طلا یا نقره و مس و روی و اهن را از یکدیگر ندارد تا توان تفکیک داشته باشد و یون ها نیز میتواند در یک صحنه کار دارای بار منفی و بار مثبت باشد که تغییر دی الکتریک یا الکتریکی را که از ان نشات گرفته است با دیگر منبع تابش دهنده یون اختلال یا تقاطع داشته یا ترکیب شده یا از کنار یکدیگر عبور نموده یا با یکدیگر جریان همدیگر را وارد مینمایند و همین اثرات توسط یون یاب قابل تشخیص نمی باشد و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری وقتی بر روی این دست دستگاه ها مگنت یا تسلامترقرار میگیرد نمی توان عمل تفکیک در تصویر یا لکه رنگ ها را دارا باشد و این نوع دستگاه ها برای عملیات تصویری قابل اطمینان نمی باشد   

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 19:23

نرم افزار مگنت فلزیاب تصویری

Written by

نرم افزار مگنت فلزیاب تصویری یا نرم افزارمگنتومتر طلایاب تصویری در اصل متعلق به فلزیاب تصویری مگنت نمی باشد و کلاً نرم افزار فلزیاب تصویری مربوط به فلزیاب های میباشد که بنابر اصول رادار زمینی دستی طراحی و تولید شده است

انچه که از نحوه عملکرد نرم افزارفلزیاب تصویری که بر روی دستگاه مگنت یا یون یاب یا تسلا متر نصب میگردد یک تفاوت زیاد با نحوه عملکرد فلزیاب تصویری تفکیک دار دارد زیرا در دستگاه مگنت یا تسلامتر یا یون یاب توان جداسازی یا تشخیص به شکل تفکیک وجود نداشته زیرا میدان مغناطیس که توسط دستگاه مگنت قابل تشخیص میباشد و دستگاه های که با تغییر میدان مغناطیس عمل مینماید نمی تواند خواص فرکانسی را از یکدیگر جدا نماید تا بتواند تفکیک نماید و برای همین در نرم افزار فلزیاب تصویری که بر روی دستگاه مگنت یا تسلامتر نصب میگردد فقط میتواند تفاوت میدان مغناطیس را تشخیص داده و این تشخیص تفاوت میتواند از هر نوع منبع و ذرات و مواد معدنی و منابع یا ترکیب نیروهای وارده دو یا چند میدان مغناطیس بر یکدیگر شکل بگیرد که دستگاه مگنت و تسلامتر نمی تواند این وضعیت میادین مغناطیس را بصورت مجزا از هم جدا نماید تا بتواند تفکیک نماید و اختلاف دستگاه مگنت و تسلامتر با یک فلزیاب تفکیک دار در همین است که یکی از مهمترین ایرادات دستگاه مگنت یا تسلامتر است

 

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 19:20

فلزیاب مگنت تصویری

Written by

فلزیاب مگنت تصویری یا دستگاه مگنت یا تسلامتریا مگنتومتر که بصورت فلزیاب تصویری ارائه میگردد کارایی در زمینه عملیات یک فلزیاب تصویری واقعی را نداشته و توان تفکیک اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا اهن را بصورت مجزا نداشته و برای ان است که اصولاً این نوع دستگاه های مگنت یا تسلامتر را بر روی اهنربا تست یا ازمایش مینمایند

تست دستگاه مگنت یا ازمایش دستگاه مگنت بر روی اهنربا خود نشانه ان است که انواع دستگاه مگنت یا تسلا متر فقط با هم جهت شده در میدان مغناطیس از خود واکنش نشان می دهد و نمی تواند حتی میدان یک هدف پارا مغناطیس مانند طلا را تشخیص دهد

بیشتر فلزیاب های تصویری که در ایران و کشورهای اطراف ایران و بعضی از کشورهای اروپایی یا امریکا ارائه میگردد از اصول مگنت یا سنجش مغناطیس بهره میبرد که این طرز ساخت فلزیاب تصویری مگنت به خاطر اسان بودن و کم هزینه بودن و نیاز نداشتن به طراحی خاص توسط دانشمندان علوم الکترونیک و رادارو اسان نشان دادن عملکرد با اهنربا به خریدار فلزیاب تصویری از طریق فروشندگان و تولید کنندگان فلزیاب به بازار ارائه میگردد و یک خریدار فلزیاب که دارای اشنایی کامل با فلزیاب تصویری واقعی نباشد به راحتی در خرید یک دستگاه مگنت یا تسلامتراشتباه نموده و یک دستگاه مگنت یا تسلامتر را به جای فلزیاب تصویری تفکیک دار واقعی خریدارمینماید

 

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 19:13

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری

Written by

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری بستگی به نوع فلزیاب تصویری دارد و نحوه عملکرد فلزیاب تصویری تفکیک دار یا فلزیاب تصویری تفکیکی با نحوه عملکرد فلزیاب تصویری که تفکیکی یا تفکیک دار نمی باشد متفاوت است و این تفاوت میتواند در نحوه عملکرد نرم افزار فلزیاب تصویری نیز اثر مستقیم داشته و نحوه عملکرد نرم افزار فلزیاب تصویری تفکیک دار میتواند در نوع نرم افزار تصویری لکه رنگی سه رنگ منظم و جدا اشکار گردد و در برنامه تفکیک رنگ COL PRO لکه رنگ با رنگ مربوط به همان هدف یا ترکیب الیاژی ان به همراه عدد VDI ظاهر میگردد که میتواند نوع هدف را در این نوع فلزیاب ها تصویری با برنامه نرم افزار تصویری جدا نموده و تفکیک نماید و حتی در برنامه نرم افزار لکه رنگی سه رنگ که مانند برنامه ویندوز بر روی همه فلزیاب های تصویری قابل نصب است تفاوت فاحشی در لکه رنگ یک فلزیاب تصویری تفکیک دار با فلزیاب تصویری بدون تفکیک میباشد

 

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 19:09

نرم افزار فلزیاب تصویری تفکیک دار

Written by

نرم افزار فلزیاب تصویری تفکیک دارباید بر روی یک فلزیاب تصویری تفکیک دار نصب گردد تا کارایی داشته باشد فلزیاب تصویری تفکیک دار که میتواند با نرم افزار تفکیک دار یا تفکیک رنگ COL PRO عمل نماید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد  

فلزیاب های دیگر که از نوع فلزیاب های ولتاژ القایی یا تسلا متر یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. قابلیت تفکیک با عدد VDI را نداشته در مجموع نمی توانند با برنامه تفکیک رنگ COL PRO عمل نماید و تفکیک با عدد VDI نماید در کل برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری تفکیک دار با اصول رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR بر روی این نوع فلزیاب ها کارایی ندارد

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 19:05

فلزیاب تصویری تفکیکی

Written by

فلزیاب تصویری تفکیکی یا طلایاب تصویری تفکیکی باید در اصل دارای نقشه مدار فلزیاب با توان تفکیک و قطعات پردازشگر مربوط به تفکیک باشد تا نرم افزارفلزیاب تصویری تفکیکی را بر روی ان فلزیاب تصویری نصب گردد تا در دسته فلزیاب تصویری تفکیکی یا فلزیاب تفکیک دار قرار بگیرد

اگر تنظیمات نرم افزاری فلزیاب تصویری دارای  برنامه تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با تعیین عدد VDI باشد میتواند با رنگ و اعداد و تصاویر مربوط به هر لکه رنگ نوع هدف و منابع از یکدیگر مجزا و تفکیک نماید

در این نوع فلزیاب تصویری تفکیکی که دارای نرم افزار تفکیک با عدد VDI از نوع نرم افزار فلزیاب تصویری تفکیک رنگ COL PRO میباشد باید مدار اصلی فلزیاب تصویری تفکیکی نیز توان تشخیص نوع اهداف و منابع و جدا سازی انها از تنظیمات مربوط به تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در مدار اصلی جستجوگر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارا باشد.

در اصل مدار اصلی فلزیاب تصویر با نرم افزار فلزیاب تصویری در ارتباط است و انچه که در مدار فلزیاب تصویری تعیین میگردد نرم افزار فلزیاب تصویری نیز باید طبق ان تنظیم گردد و فلزیاب تصویری تفکیکی در اصل دارای مدار فلزیابی میباشد که توان تفکیک با عدد VDI را دارد و با وجود این توان تفکیک در مدار فلزیاب است که تانرم افزار فلزیاب تصویری یک نرم افزار فلزیاب تصویری تفکیک قلمداد میگردد و با وجود این نوع تنظیمات در فلزیاب تصویری  نرم افزار فلزیاب تصویری در دسته فلزیاب تصویری تفکیکی یا فلزیاب تصویری تفکیک دار قرار میگیرد

ان دسته فلزیاب ها که این نوع تنظیمات تفکیک را در مدار اصلی خود برای تعیین نوع هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا الومینیم با عدد VDI و تنظیمات ذکر گردیده دارا نمی باشند درکل نمی تواند فلزیاب تصویری تفکیکی باشند و نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO بر روی این دست فلزیاب ها عمل نمی نماید و اگر عمل نماید عمل انها طبق اصول فلزیاب تصویری تفکیکی یا فلزیاب تفکیک دار نمی باشد

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 19:03

اصول تفکیک فلزیاب

Written by

اصول تفکیک فلزیاب یا اساس تفکیک فلزیاب در نوع طراحی نقشه مدار فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی نهفته است و فلزیاب تفکیک دار که از اصول تفکیک فلزیاب بهره میبرد در تشخیص نوع جریانات بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا توان جداسازی داشته که جداسازی که اصول تفکیک یک فلزیاب تفکیکی میباشد از خواص فرکانسی یک هدف اصلی یا طلا در میدان فرکانس ان هدف اصلی یا طلا بهره میبرد

تفکیک فلزیاب یا تفکیک طلایاب از اصول خواص فرکانسی یک هدف برای تعیین محل ان هدف بهره میبرد و خواص فرکانسی یک هدف فقط توسط یک فلزیاب که طبق اصول رادار و نقشه مدار رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طراحی و ساخته شده است قابل تشخیص میباشد و فلزیاب ها دیگر یا فلزیاب های ولتاژ القایی یا مگنت یا تسلا متر یا یون یاب این توانایی را ندارند که بتوانند اهداف را بنابر خواص فرکانسی با عدد VDI اشکار نماید و عملکرد این دسته فلزیاب ها مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO و فلزیاب تی ار TR و ...... و مگنت و تسلا متر بنابر تغییر میدان مغناطیس میباشد و نمی تواند خواص فرکانسی یا میدان فرکانس را تشخیص داده تا توان تفکیک فلزات مانند طلا را بصورت جداگانه از نقره و مس و نیکل که هم طبقه هم از نظر غیر اهنی میباشد دارا باشد

 

صفحه1 از18