چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 429

فلزیاب تفکیک صد در صدی واقعی

فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک واقعی نماید یک فلزیاب با قدرت تفکیک صد در صدی میباشد و فلزیاب یا رادار زمین دستی که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید مطمئناً این توانائی را دارا است که بتواند انواع فلزات را دیگر را در عمق تفکیک نماید

در بین فلزیاب ها فقط فلزیاب های فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات ادیت EDIT در تفکیک و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم است که طبق اصول فرکانس عمل نموده و میتواند طلا را در عمق تفکیک نموده

 

WWW.RDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب