چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 517

فلزیاب تفاوت تفکیک در عمق

تفاوت تفکیک طلا در عمق زیاد در صحنه کار اصلی توسط فلزیاب با تفکیک طلا در زمان تمرین با فلزیاب ارتباطی با جدید و قدیمی بودن طلا ندارد بلکه فلزیاب که بتواند طلا جدید را در عمق تفکیک نماید طلا قدیمی را بهتر میتواند در عمق زیاد تفکیک نماید

اما در صحنه کار اصلی طلا قدیمی میتواند شرایط را در اطراف خود ایجاد نماید که تشخیص مرکز ان با انحراف در فاصله نسبت به دیواره خارجی خارجی و دیواره داخلی شکل بگیرد

بیشتر اپراتور ها که با فلزیاب حرفه ای پیشرفته که توان تفکیک طلا را در عمق دارد موفق به کاوش طلا در صحنه کار اصلی نمی شوند به دلیل تشخیص ندادن مرکز هدف یا طلا می باشد و تغییرات در تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم را در فلزیاب فرکانسی به درستی تعیین نمی نمایند تا متوجه شوند فلز اصلی یا طلا مورد نظر است یا دیگر منابع و ذرات مزاحم میباشد  

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب