چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 428

نقطه زن طلا عمق زیاد

فلزیاب که توان تفکیک داشته باشد باید بتواند طلا را تفکیک نماید و فلزیاب که بخواهد در نقطه زنی طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید باید در حین جستجو طلا با روش حرکتی MOTION / AC یا شعاع زنی RADIUS موقعیت و وضعیت طلا را در عمق زیاد مشخص نماید

نقطه زن طلا در نوع فلزیاب آنتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری از نوع فرکانسی با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتواند طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی یا شعاع زنی یا نقطه زنی مشخص نماید

کار فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات ذکر گردیده تشخیص طلا و فلزات در عمق زیاد میباشد و این از خصوصیات فرکانس در تشخیص میباشد

 

WWW.RDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب