چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 491

فلزیاب تناقض تفکیک

فلزیاب در زمان جستجو میتواند طلا یا فلز مورد نظر را تفکیک نماید و در تفکیک با تناقض در پاسخ بین فلزات هم طبقه یا پوسیده روبرو شود و این وجود تناقض در تشخیص و تفکیک بخصوص در عمق برای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا هر نوع دستگاه که با تفاوت تشخیص در فاز در میدان مغناطیس عمل نماید پیش می آید

 به ویژه زمانیکه این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها  با حساسیت بالا برای افزایش توان عمق تنظیم گردد با تناقض در تفکیک بین فلزات با یکدیگر روبرو میگردد

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

گنج یاب