فروش فلزیاب ایرانی با تکنولوژی فلزیاب پیشرفته در اثر طراحی فلزیاب حرفه ای از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در عرصه رقابت در دنیا پیشی گرفته از بیشتر صنایع فلزیاب در دنیا میباشد و این صنعت فلزیاب در دنیا از صنایعی است که رقابت در ان بسیارگسترده و دارای رقابت تنگاتنگ است ولی متاسفانه در ایران بیشتر مردم فلزیاب را فقط یک وسیله برای کاوش گنج می دانند با انکه موارد فلزیاب کاربردی فراوانی دارد و بدتر از ان این است که نام فلزیاب خارجی می اید بیشتر مردم فکر میکنند که فلزیاب خارجی کیفیت بالاتری دارد و میتواند گنج را پیدا نماید با انکه این چنین نمی باشد

بهترین و برترین فلزیاب که در ایران تکنولوژی ان انحصاری میباشد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با قدرت تفکیک طبق اعداد VDI در تنظیمات EDIT میباشد که انحصاری نمودن ان در ایجاد تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD میباشد که قدرت تشخیص انواع الیاژ اهداف یا طلا یا ذرات را برای فلزیاب از این دسته ایجاد مینماید و این تنظیمات همراه هم در یک فلزیاب فرکانسی موجب میگردد که خطا فلزیاب از بین برود