فلزیاب بدون سیم پیچ یا فلزیاب بدون لوپ از ان دسته فلزیاب فوق پیشرفته در رده فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک EDIT با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد

این دسته فلزیاب میتواند با انواع سنسور التراسونیک و مادون قرمز یا لیزرو سنسور نوری حرارتی طبق اصول رادارعمل نموده و همین دسته فلزیاب میتواند با کویل یا لوپ نیز عمل تشخیص را انجام دهد

اینکه عده ای ابراز مینمایند فلزیاب فقط با سیم پیچ عمل مینماید موضوع درستی است ولی در رابطه با فلزیاب های مغناطیسی که با ایجاد میدان مغناطیس در سرجستجوگریا لوپ و کویل کار میکنند و در رابطه با فلزیاب های دارای مدار راداری امری صحیحی از نظر علمی نمی باشد زیرا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تشخیص فرکانس فلزات یا فرکانس طلا عمل مینماید