فلزیاب اهن یاب یا اهن یاب در دسته فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا قراردارد زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها مغناطیس فلزات یا میدان مغناطیس فلزات را بهتر تشخیص داده و نهایت قدرت و توان جداسازی در این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها تشخیص خواص مغناطیسی فلزات میباشد که میتواند فلز اهنی را از فلز غیراهنی تشخیص دهد و قدرت تفکیک فلزات همه طبقه را بصورت مجزا نداشته

از انجا که اهن دارای مغناطیس بالا است و اهن واکنش مغناطیسی بیشتریا سریعتر به میدان مغناطیس اطراف خود و میدان مغناطیس سرجستجوگرفلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج از خود نشان می دهد

این دسته فلزیاب ها یا مغناطیس سنج ها نسبت به اهن و ان دسته از فلزات که الکترون پراکنده در حول محورخود را دارا هستند واکنش بالاتری از خود نشان می دهد