سازنده فلزیاب پیشرفته از نوع فلزیاب حرفه ای فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD از نوع فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب تصویری انتنی باید دارای توانایی بالای در طراحی و ساخت این دسته فلزیاب باشد تا بتواند بازار فلزیاب را در اختیار خود قرار دهد

سازنده فلزیاب پیشرفته یا تولید کننده فلزیاب باید وقت اموزش برای خریدار فلزیاب قرار دهد و اطلاعات دقیق در زمینه این دسته فلزیاب فرکانسی را بصورت دستورالعمل دیداری و نوشتاری در اختیار خریدارفلزیاب قرار دهد که خیلی از خریداران فلزیاب تمایل به خرید فلزیاب با عملکرد ساده را داشته زیرا این موضوع را خریدار فلزیاب در نظر نمیگیرد که فلزیاب ساده همان میزان که ساده کار میکند در مقابل نیز به سادگی خطا مینماید و تشخیص این خطا با فلزیاب ساده قابل تشخیص نمی باشد که همه اینها به صرفه تولید کننده فلزیاب نمی باشد تا رقبت به تولید این دسته فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب پیشرفته از دسته فلزیاب فرکانسی نماید زیرا سطح فروش فلزیاب را در بازار فلزیاب کاهش می دهد و سود تولید فلزیاب را کاهش می دهد  و فقط شرکت های فلزیاب معتبر با دارا بودن تکنولوژی پیشرفته در زمینه این دسته فلزیاب های فرکانسی اقدام به ساخت این نوع فلزیاب ها نموده که این تعداد تولید کننده فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده نیز در دنیا محدود میباشند