توانایی بالای تفکیک فلزیاب انتنی تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در بین فلزیاب های دنیا بالاترین قدرت را در تفکیک طلا یا انواع فلزات دارا میباشد و توان تشخیص انرژی ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کاررا به نسبت هدف تعیین شده در عدد VDI متعلق به تنظیمات EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را داشته و با تنظیمات دقیق خطا از دید فلزیاب خارج شده

 میتوان با تغییر این اعداد یا تنظیمات موقعیت الیاژفلزات یا مواد معدنی و منابع و فلزات که خود را شبیه هدف اصلی یا طلا نشان می دهد را تشخیص داده و تفکیک نموده