فلزیاب جعلی یا فلزیاب تقلبی مواردی است که بعضی فروشندگان و سازندگان فلزیاب که قدرت رقابت ندارند به فلزیاب طراحی و ساخت شرکت های معتبرلقب می دهند و ان دسته که فلزیاب دیگران را جعلی یا فلزیاب تقلبی معرفی مینمایند میخواهند دیگران را متهم نموده تا ضعف دستگاه فلزیاب خودشان اشکار نگردد البته بعضی نیز درسایت های یا بلاگ ها یا در شبکه اجتماعی خود را بیطرف معرفی مینمایند ولی در باطن در سایت یا بلاگ یا شبکه اجتماعی دیگری فلزیاب خود را ارائه مینمایند

این دسته که دیگران را متهم مینمایند و لقب فلزیاب جعلی یا فلزیاب تقلبی را به فلزیاب دیگران می دهند در اصل میخواهند ایراد فلزیاب خودشان از دید دیگران و خریداران فلزیاب دورباشد یا با این ترفند خریدار فلزیاب را به سمت فلزیاب خود که دارای کیفیت پایین تری میباشد جلب نمایند

همه اشخاص میدانند که فلزیاب که بتواند یک طلا را در سطح و عمق پیدا نماید قدرت بالای در عملکرد دارا میباشد حال این فلزیاب میخواهد با انتن عمل نماید یا با تصویری یا با سیستم لیزر یا با صدا طلا را در عمق زیاد مشخص نموده و تفکیک نماید یک فلزیاب با کیفیت بالا میباشد

متاسفانه در این مرسوم شده است که عده ای که تازه وارد بازار فلزیاب میشوند و میخواهند خود را خوب به دید خریداران فلزیاب معرفی نمایند ازدیگر فلزیاب ها به غیر از فلزیاب خود بد گوئی مینمایند و جالب اینجاست که این عده خود را دارای سابقه طولانی در زمینه الکترونیک یا فلزیاب معرفی مینمایند که در اصل این چنین نمی باشد

این نوع حیله ها که فلزیاب دیگران را فلزیاب جعلی یا فلزیاب تقلبی معرفی مینمایند دیگر قدیمی شده است و خریداران فلزیاب دیگر اگاه میباشند که به هرنوشته یا گفته ای که موجب بدگوئی از دیگران میشود توجه ننمایند و واقعیت عملکرد فلزیاب را در نظر بگیرند

اصل قدرت تفکیک و عملکرد فلزیاب است که واقعی بودن فلزیاب را مشخص مینمایند