خرید فلزیاب خارجی را با کدام قصد خریداران فلزیاب در زمان خرید فلزیاب در نظر میگیرند ایا فکر میکنند که فلزیاب خارجی توان بیشتری نسبت به فلزیاب ایرانی پیشرفته دارد که این چنین نمی باشد ولی متاسفانه بعضی اشخاص و شرکت ها در ایران فلزیاب مغناطیسی و فلزیاب ولتاژ القایی را ساخته و به خریداران بعنوان فلزیاب پیشرفته با عمق زیاد ارائه نموده و عده ای نیز فلزیاب ایرانی را بعنوان فلزیاب خارجی ارائه مینمایند تا بتوانند فلزیاب خود را بفروش برسانند

فروش برتر فلزیاب در ایران تمایل به خرید فلزیاب خارجی دارد با انکه فلزیاب خارجی قدرت و توان پائین تری به نسبت فلزیاب ایرانی که توسط شرکت های معتبر تولید و به بازار فلزیاب ارائه میگردد و فلزیاب ایرانی دارای توان تفکیک بالاتری برای کاوش اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد و در اصل عملکرد و قدرت تفکیک و تشخیص اهداف و طلا در عمق در فلزیاب مهم است و اینکه ساخت کدام کشور باشد یا ساخت ایران یا خارج باشد مهم نیست زیرا بسیاری از فلزیاب های خارجی فلزیاب تفریحی یا فلزیاب با عمق کم میباشد

به شکل ظاهر یا اینکه فلزیاب طلایاب ساخت کجا دنیا است توجه ننمایید عملکرد فلزیاب را برای تفکیک اهداف یا فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد در نظر داشته باشید