فلزیاب فوق پیشرفته ساخته ایران با پیشرفته ترین نوع طراحی از دست فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که در نوع خود در دنیا بی نظیر میباشد و قدرت این نوع فلزیاب در زمان عمل کاملاً مشخص میگردد زیرا توان تفکیک طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی AC یا غیرحرکتی نقطه زن DC را دارا میباشد

فلزیاب ساخت ایران که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در در تفکیک اهداف بخصوص طلا را در عمق زیاد دارد که ارائه کننده این نوع فلزیاب در ایران شرکت تریشورز یا شرکت جویندگان اسیا است که در زمان خرید واقعیت را ابراز نموده و به خریدار حقیقت را میگویند که فلزیاب را که ارائه مینمایند طراحی و ساخت ایران است و قطعات ان خارجی است و برای اینکه قدرت فلزیاب ایرانی را به نسبت دیگر فلزیاب ها در دنیا اثبات نمایند در زمان خرید اموزش داده و هدف نمونه مانند طلا را در سطح و عمق زیر خاک قرار داده تا خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید و به تفکیک فلزیاب و توان عمق یا قدرت عمق فلزیاب پی برده و اطمینان یابد

این سئوال برای خیلی از اشخاص پیش می اید که این چنین تکنولوژی به چه صورت در اختیار ایران میباشد ولی در زمان تهیه فلزیاب از این دسته متوجه قدرت تفکیک و تشخیص و عمق این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تفکیک طلا در عمق زیاد میشوند و قبول مینمایند که برترین نوع تکنولوژی در دنیا میباشد