چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 340

خصوصیات طلایاب در اصل نوع خصوصیات فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در تفکیک طلا بصورت خاص از نوع فرکانس میباشد ولی طلایاب باید یک فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب باشد که این اجازه را به فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب بدهد که بتواند طلا را از دیگرمنابع نیزمجزا نماید

خصوصیات طلایاب دراصل تفکیک با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد که میتواند هر نوع فلز یا مواد معدنی یا منابع و ذرات انرژی  دیگر مواد را تشخیص داده و تفکیک نماید و این خصوصیات یک طلایاب واقعی میباشد که توان حذف خطا را افزایش می دهد و خطا را از بین میبرد

فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب که با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD عمل مینماید از برترین طلایاب ها در دنیا میباشد و طلایاب که فقط طلا را پیدا نماید نمی تواند وجود ذرات از دیگر مواد همگن طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید و سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با عدد VDI این توانایی را دارد که بتواند طلا اصل را از دیگر منابع یا دیگر فلزات  تشخیص داده و تفکیک نماید تا خطا در فلزیاب با تفکیک از بین برود