فلزیاب کار گنج یاب یا کاوش گنج را انجام می دهد یا فلزیاب نمی تواند گنج را پیدا نماید موضوع مطرح برای همه خریداران فلزیاب یا دارندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب میباشد و باید سئوال نمود که فلزیاب واقعاً گنج یاب میباشد

هیچ استنادی برای اینکه فلزیاب کار گنج یابی را انجام دهد وجود ندارد و تا به حال هیچ طراح و سازنده فلزیاب یا سیستمهای یابنده که دارای اعتبار فعالیت در زمینه تولید فلزیاب یا سیستمها یابنده میباشد این را مطرح ننموده است یا بیان نمی نماید که گنج یاب را ارائه مینمایند و با سیستم یابنده DETECTOR که طراحی و ساخته شده است حتماً و تضمینی میتوان گنج یا گنج طلا را پیدا نمود

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز