چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 244

فلزیاب کار گنج یاب یا کاوش گنج را انجام می دهد یا فلزیاب نمی تواند گنج را پیدا نماید موضوع مطرح برای همه خریداران فلزیاب یا دارندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب میباشد و باید سئوال نمود که فلزیاب واقعاً گنج یاب میباشد

هیچ استنادی برای اینکه فلزیاب کار گنج یابی را انجام دهد وجود ندارد و تا به حال هیچ طراح و سازنده فلزیاب یا سیستمهای یابنده که دارای اعتبار فعالیت در زمینه تولید فلزیاب یا سیستمها یابنده میباشد این را مطرح ننموده است یا بیان نمی نماید که گنج یاب را ارائه مینمایند و با سیستم یابنده DETECTOR که طراحی و ساخته شده است حتماً و تضمینی میتوان گنج یا گنج طلا را پیدا نمود

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز