چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 296

در زمان خرید فلزیاب یا در موقعی که فروشنده فلزیاب اقدام به فروش فلزیاب مینماید به نحوه عملکرد فلزیاب برای تفکیک طلا توجه نمائید زیرا طلا از دسته فلزاتی است که فلزیاب ها به سادگی در عمق زیاد بخصوص در روش حرکتی AC نمی توانند تفکیک نماید

برای خرید فلزیاب عملکرد ان فلزیاب را در نظر داشته باشید فلزیاب ساخت ایران یا فلزیاب ساخت خارجی را مورد توجه برای خرید فلزیاب قرار ندهید بلکه نوع طراحی و توان ان فلزیاب را در نظر داشته باشید

در ایران بیشترسازندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب انواع فلزیاب ساخت ایران را بعنوان فلزیاب خارجی بی نظیر به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب معرفی مینمایند و بیان این موضوع برای این است که بتوانند توجه خریدار فلزیاب را جلب نمایند و بعضی مواقع این موضوع را ابراز مینمایند تا قیمت انواع فلزیاب را بالاتر از قیمت واقعی فلزیاب به خریدار فلزیاب اعلام نمایند

در خرید فلزیاب به نحوه عملکرد فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد توجه نمائید حال این فلزیاب ساخت ایران باشد یا فلزیاب ساخت خارج باشد تفاوتی نمی کند توجه نمائید میتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید یا بر روی فلزات دیگر تست میشود