چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 511

تولید فلزیاب پیشرفته در دنیا رواج دارد و ساخت فلزیاب پیشرفته در اختیار شرکت های معتبر فلزیاب میباشد که طراحی ان متعلق به خود شرکت تولید کننده فلزیاب METAL DETECTOR میباشد و تولید فلزیاب پیشرفته با وجود شرایط یک فلزیاب تفکیک دار با تنظیمات خاص تفکیک طلا به انجام میرسد و در ایران شرکت جویندگان اسیا دارای قدرت طراحی فلزیاب و تولید فلزیاب تفکیک دار از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC میباشد