چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 228

فلزیاب آنتنی منحصر به فرد

فلزیاب آنتنی باید ویژگی یک فلزیاب انتنی با اصول رادار RADAR را دارا باشد تا بتواند فلزیاب انتنی منحصر به فرد باشد و فلزیاب انتنی با اصول رادار یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI میباشد و دیگر فلزیاب های انتنی که این خصوصیات را برای انتشار فرکانسی با تفکیک عدد وی دی ای VDI در جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE دارا نمی باشد فلزیاب انتنی از نوع راداری نمی باشد

 

 

WWW.TJA110.COM

WWW.TJA777.IR

 09126270600

77071446 021

فلزیاب آنتنی منحصر به فرد

فلزیاب انتنی

فلزیاب

فلزیاب انتنی