چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 91

فلزیاب شکل تفکیک طلا

فلزیاب در تفکیک طلا یا انواع فلزات میتواند شرایط متفاوت را دارا باشد ولی تفکیک علمی در فلزیاب  طبق اصول عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT به انجام میرسد و تفکیک در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR که با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT به انجام میرسد از اصول خواص مغناطیسی فلزات بهره میبرد و برای همین وضعیت مغناطیس در فلزات موجب میگردد که قدرت تشخیص این دسته فلزیاب های مغناطیسی در عمق از بین برود و موجب شود که که این نوع فلزیاب ها نتواند بیشتر از چند سانت با عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT عمل تفکیک را به انجام رسانند

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

WWW.SFZ11.COM

 09126270600

77071446 021

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب شکل تفکیک طلا