چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 552

فلزیاب فرکانسی طلا کاوش

فلزیاب فرکانسی در زمین الوده با توان بالاتری میتواند طلا یا انواع فلزات را تشخیص داده و برای کاوش تفکیک نماید زیرا فلزیاب فرکانسی میتواند انرژی فرکانس طلا یا انواع فلزات را با تعیین عدد VDI جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید و هر نوع فلزیاب فرکانسی میتواند طلا را تشخیص دهد  ولی بهترین فلزیاب فرکانسی که میتواند طلا را کاوش نماید از دسته فلزیاب فرکانسی با تفکیک از طریق اعداد VDI در ادیت EDIT و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میباشد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که از طریق مدار طبق رادار زمینی دستی با پردازشگر متعادل کننده به همراه پردازشگر تشخیص فرکانس پایین گذرمیتواند علائم مربوط یک هدف اصل یا طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و اینگونه فلزیاب فرکانسی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا توان تشخیص یک فلز طلا را در عمق زیاد داشته باشد تا بتواند دیگر فلزات را از فلز طلا در عمق زیاد تشخیص دهد یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با داشتن این توان میتواند دیگر فلزات را نیز در عمق زیاد کاوش نموده و تفکیک نماید و دیگر توان فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات در این است که میتواند با تغییر اعداد تفکیک و اندازه هدف شرایط فلز واقعی یا طلا واقعی را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده تا خطا در کاوش طلا کاهش یافته یا از بین برود

 

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب مو لتی سنسور

گنج یاب