چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 491

فلزیاب اسکن نقره طلا

اسکن فلزیاب که همان عمل تصویرگیری با لکه رنگ یا عدد VDI میباشد قابلیت تشخیص طلا و نقره را داشته و میتواند طلا یا نقره را اسکن یا تصویر گیری نماید بشرط انکه ان فلزیاب توان تشخیص فلزات غیرمغناطیس مانند طلا را داشته باشد و تفکیک طلا در فلزیاب تصویری فرکانسی با تفکیک عدد VDI در ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD قابل تشخیص میباشد و فلزیاب اسکن نقره طلا را اگر بصورت الیاژترکیبی باشد به یک شکل اشکار مینماید و اگر در کنار هم باشد به ترکیب دیگر فلزیاب اسکن نقره طلا را اشکار مینماید

این عمل ترکیب نقره طلا با هم یا نقره طلا درکنار هم در فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری میتواند واکنش متفاوتی را ایجاد نماید و هر کدام برای نقره و طلا میتواند پاسخ خاص خود را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و خاک زمین اشکار نماید در این شرایط اسکن نقره طلا که بصورت لکه رنگ اشکار میگردد یک لکه رنگ دو رنگ با سایه از زیر لکه رنگ اصلی میتواند باشد

 

WWW.MDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته

فلزیاب تصویری