چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 411

فلزیاب حساسیت آهن

فلزیاب که بتواند حساسیت به آهن را داشته باشد میتواند حساسیت به طلا را نیز داشته باشد ولی اینکه فلزیاب بتواند طلا را از آهن در عمق زیاد تفکیک نماید یک موضوع قابل بحث برای دست یابی به توان تفکیک فلزیاب میباشد و اصولاً فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO بصورت دست ساز باشد یا به شکل کارخانه ای تولید شده باشد به آهن یا فلزات مانند استیل یا مس بهتر پاسخ می دهد و توان کاوش یا تشخیص طلا در عمق زیاد نداشته و این از ساختار بنیادی کار این دسته فلزیاب در تشخیص فلزات میباشد

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن