چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 466

عمق فلزیاب حجم فلز

عمق فلزیاب با توان تشخیص فلزیاب مرتبط است و قدرت تشخیص طلا یا فلز در عمق با حجم فلزیاب ارتباط دارد در کل اندازه طلا یا فلز با قدرت تشخیص فلزیاب در عمق زیاد مرتبط است ولی در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO با اندازه فلز برای تشخیص در عمق ارتباط کاملی دارد و برای تشخیص فلز در عمق زیاد فلز باید بزرگ باشد  و اگر فلز یا طلا کوچک باشد این دسته فلزیاب  توان تشخیص در عمق زیاد را ندارد  

 

WWW.RDT11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

طلایاب

گنج یاب