مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

سیستمها فلزیاب از نظر صدا و تغییر صدا در دو دسته سیستمهای ولتاژ القائی یا بیصدا و فرکانس القائی یا صدا یکسره یا صدا زمینه تقسیم میگردد.
سیستمهای فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره که دارای تنظیمات صدا میباشد مزیدبالای برای عملکرد فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد که اپراتور میتواند با تغییر در این تنظیمات ثبات در صدا زمینه را به نسبت وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کارایجاد نماید زیرا مواد معدنی یا منابع صحنه کار بر روی سیستم فلزیاب اثر میگذارد و در صورت صداداریا صدا زمینه دار بودن فلزیاب در نوع فرکانس القایی میتوان این اثر را از بین برده تا تفکیک با صدا زمینه در نوسان صدا ایجاد گردد  یا  با در نظر داشتن تنظیمات صدا اپراتور میتواند در صدا سیستم تغییراتی را متناسب با همان محدوده ایجاد نماید تا ثبات در سیستم فلزیاب ایجاد گردد و در اپراتور میتواند در صدا زمینه یکسره تعادل و ثبات را ایجاد نماید

سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی که دارای حالت بیصدا یا وضعیت ایجاد صدا در برخورد با فلزات میباشد با حالت بیصدا توان تشخیص هدف را در روش حرکتی تا عمق زیادی را دارا نمی باشد.

در فلزیاب نویزها به چند دسته عمده تقسیم میگردد که تعدادی از این نویزها برای سیستم فلزیاب مفید و تعدادی مضر یا ایجاد انحراف مینماید یکی از مسائلی که موجب می‌گردد سیستم‌ها فلزیاب دچار بحران گشته یا هدف را با دقت صحیح مشخص ننمایند یا در تشخیص آن دچار تأخیر یا اشتباه در پیدا نمودن محل دقیق طلا یا هدف گردد و نویزها و پارازیت‌ها مضر یا زیان اور هستند که بار یا جریان یا انرژی را که منتقل مینماید یا همراه علائم اصلی طلا یا هدف میگردد و میزان تراکم حرکت سیگنال علائم را افزایش یا کاهش میدهند و موجب انحراف در تشخیص سیستم فلزیاب میگردد .
پارازیت ها اندسته از جریانات یا منابعی و نیرو های ایستائی میباشند که از دیگر منابع پراکنده میگردد و درامواج و جریان و انرژی و علائم متعلق به هدف اصلی در صحنه کار تراک TRACK یا شیار یا شکاف ایجاد خواهد نمود و موجبات انحراف در سیستم فلزیاب را پدید خواهد اورد.

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان سیگنال علائم طلا یا هدف اصلی را با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE جدا نمود تا تفکیک برای مرکز طلا یا هدف اصلی ایجاد گردد

فلزیاب در مناطق باستانی ساروج یا مصالح ساختمانی یا عواملی که ایجاد تغییرات در صحنه کار را نموده است یا زباله های باستانی وجود دارد شرایط کربنی نیز پدید میاید که سیستم فلزیاب را از تشخیص هدف اصلی یا طلا منحرف مینماید و این تغییرات بر روی هر نوع سیستم فلزیاب در دنیا تاثیر گذار است .
مواد معدنی و منابع صحنه کار الوده به سیلیس یا اهک یا کلسیم یا نمک و کربن بر روی تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا اثر تغییراتی در تشخیص علائم ایجاد مینماید .
این بحران ها با تجربیات اپراتور در نوع تعیین تنظیمات فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  قابل رفع میباشد.

فلزیاب انتنی بی سیم از ان دسته فلزیاب انتنی با مدار رادار میباشد که پیشرفته ترین نوع تکنولوژی در نحوه عملکرد تفکیک طلا یا انواع فلزات را دارا میباشد و فلزیاب انتنی بی سیم دارای دسته انتن بدون اتصال سیم به مدار مادر فلزیاب انتنی میتواند هر نوع فلز یا طلا را در عدد VDI انتخاب نمایید شعاع زنی TRACING و نقطه زنی DC نماید

این نوع تکنولوژی فلزیاب انتنی با دسته انتن بی سیم در اختیار شرکت های فلزیاب معتبر که تولید فلزیاب انتنی با اصول رادار تفکیک دار را در دنیا در اختیار دارند به انجام میرسد

فلزیاب انتنی با دسته انتن بی سیم قدرت تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات را با تعیین عدد VDI در تنظیمات تفکیک بدون اتصال خوراک یا فلز یا هدف به دسته انتن فلزیاب انتنی دارا میباشد و فلزیاب انتنی بی سیم با تعیین نوع هدف یا طلا یا فلز در عدد VDI میتواند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و قلع و برنج و برنزو سرب و استیل و فسفر برنز و .... و حفره یا چاه یا کانال را تشخیص داده و تفکیک نماید

اندازه سر انتن فلزیاب انتنی یا ردیاب میتواند درنحوه عملکرد فلزیاب انتنی در شرایط جستجو شعاع زنی TRACING و نقطه زنی DC اثر متقابل بگذارد و شکل طراحی دسته انتن فلزیاب انتنی در نحوه عملکرد فلزیاب انتنی تاثیر مستقیم داشته و طراحی دسته انتن فلزیاب انتنی قدرت تفکیک و تشخیص را بنابر دستور حاصله از مدار فلزیاب انتنی با دقت میتواند به انجام برساند به شرط انکه طراحی دسته انتن فلزیاب انتنی طبق اصول علمی رادارطراحی شده باشد و هر شخصی با دیدن دسته انتن که ساخت انتن اسان است نمی تواند یک دسته انتن با اصول علمی را طراحی نماید زیرا ساخت دسته انتن بصورت خوراکی یا ردیاب خوراکی یا دسته انتن که با ترکیب مدار طبق اصول رادار عمل مینماید محاسبات خاص خود را دارد که این اطلاعات نوع طراحی دسته انتن در اختیار ان دسته میباشد که از شرایط علمی ساخت دسته انتن برای فلزیاب انتنی اطلاعات کامل دارند

طراحی ساخت دسته انتن مانند طراحی سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ برای دیگر فلزیاب ها در تشخیص صحیح و نحوه عملکرد فلزیاب انتنی یا ردیاب مهم میباشد