مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

نوع سر جستجوگرفلزیاب به نسبت مدل سیستم فلزیاب و نحوه کاربرد وکارائی ان متفاوت است و به نسبت نوع عملکرد سیستم فلزیاب نیز بستگی دارد.
در مدل انتن دار یا فلزیاب انتنی  برای ردیابی یا شعاع زنی AC TRACING هر چه فاصله از مرکز هدف یا طلا بیشتر باشد  بهتر است سر انتن را بلند نمائید و اگر انتن ان از مدل ثابت است این عمل را سیستم فلزیاب به انجام میرساند و در بعضی مواقع اپراتورها این عمل را با تغییر تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به نسبت فاصله تا مرکز طلا یا هدف به انجام میرسانند.
در مدلهای فرکانسی که نوع موج یا جریان یا انرژی انها در حد پائین میباشد یا امواج و جریان و انرژی در این سیستمها فلزیاب قابل کنترل از طریق تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISCC است اندازه بزرگی و کوچکی سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده زیاد موثر نمیباشد.

در مدلهای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژی یا SILENT سایلنت اندازه سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده بسیار موثر است و هر میزان بزرگتر باشد به عمق بیشتر نفوذ میکند .

فلزیاب ها دارای انواع سرجستجوگر با شکل های متفاوت میباشند و انواع فلزیاب با سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ به شکل های مختلف به بازار فلزیاب ارائه میکردد و ترکیب شکل کوئل یا لوپ یا سرجستجوگردر اصل برای ایجاد تفاوت در ترکیب زیباتر و متفاوت فلزیاب طراحی میگردد و تغییر شکل لوپ یا کوئل یا سرجستجوگراثری در عملکرد فلزیاب ها نداشته بخصوص در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF با سرجستجوگر به شکل های متفاوت ارائه میگردد که شکل سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ در عملکرد فلزیاب اثری مستقیمی ندارد البته این ارتباطی با اندازه کوئل یا لوپ در فلزیاب مغناطیسی ندارد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی نوع سرجستجوگر میتواند بصورت کوئل یا لوپ باشد یا به صورت سنسور نوری حرارتی یا سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک باشد و سنسورمادون قرمز یا سنسور نوری حرارتی یا سنسور التراسونیک فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی قابل نصب میباشد و مدار مربوط به این نوع سنسورهای سرجستجوگر است که عملکرد این سنسور ها را قابل نصب بر روی فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی را برای تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد مینماید

درفلزیاب سرجستجوگر در اصل کوئل یا لوپ یا سنسور میباشد و سرجستجوگر در فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج با عملکرد سرجستجوگر در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی متفاوت است و این تفاوت شرایط در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی در نوع تشخیص در نحوه عملکرد مدار فلزیاب میباشد و نحوه عملکرد سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی طبق اصول تغییرات در میدان مغناطیس از خواص مغناطیسی فلزات میباشد و در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی نحوه عملکرد از تغییرات تشخیص فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات از خواص فرکانسی طلا یا خواص فرکانسی فلزات میباشد

در فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوردر شرایط مغناطیسی اندازه کوئل یا لوپ برای کاوش فلزات در عمق بیشتر نیاز میباشد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی اندازه سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسورمهم نمی باشد زیرا تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD را برای تعیین اندازه طلا یا فلز دارا میباشد و این تنظیمات حد انرژی طلا یا فلزات را در فرکانس تشخیص می دهد

هر سیستم   فلزیاب دارای سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده مخصوص خود را دارا میباشد و هر طراحی نسبت به نوع و توان سیستم فلزیاب قسمت عامل ارسال کننده را طراحی مینماید.
بعضی مدل سیستمها فلزیاب توان اتصال سرجستجوگر یا عامل ارسال کننده به صورت عمومی را دارا میباشند و تعدادی سر جستجوگر یا عامل ارسال کننده به صورت عمومی به تمامی سیستمها فلزیاب متصل میگردد که فقط باید قسمت یا فیش اتصال سرجستجو گر یا عامل ارسال کننده مطابق سیستم فلزیاب مورد نظر تغییر یابد که این عمل بیشتر توسط طراحان یا متخصصین همان سیستم فلزیاب یا اشخاص فنی و علمی به انجام میرسد.

فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی شکل تفکیک را باید طبق اصول علمی تفکیک در فلزیاب ها یا رادار زمینی دستی دارا باشد و عمل تفکیک در فلزیاب ها یا رادار زمینی دستی بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طبق عدد VDI قابل انجام میباشد و فلزیاب انتنی نیز برای تفکیک از این اصول بهره میبرد و ان فلزیاب میتواند ردیاب انتنی باشد که طبق عدد VDI بتواند اهداف یا فلزات را با عدد VDI خاص همان فلز یا طلا یا هدف که در عدد VDI تعیین شده است تفکیک نماید و فلزیاب انتنی باید بتواند هر نوع فلز مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و روی و الومینیوم وبرنز و برنج و قلع را با تعیین عدد VDI تفکیک نماید و با تغییر تنظیمات بتوان نوع الیاژ یا فلزات متفاوت را تشخیص داده و مشخص نماید

فلزیاب انتنی اصل نیاز ندارد به بدنه ان خوراک یا فلز مورد نظر را اتصال دهید تا همان فلز یا طلا یا هدف را پیدا نماید بلکه در فلزیاب انتنی واقعی با تعیین عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتوان طلا یا ان فلز یا هدف مورد نظر را پیدا نموده و تشخیص داده