مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

فلزیاب فرکانسی تفاوت صدا زمینه برای تفکیک طلا و انواع فلزات نسبت به نوع فلز یا وضعیت صحنه کار را داشته که این مزید عملکرد فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD نسبت به دیگر فلزیاب ها میباشد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه وضعیت تغییر صدا حاصله از منابع و اهداف با هم متفاوت است و این تفاوت از شرایط نوع تنظیم متناسب با ان صحنه کار و الیاژ هدف یا طلا نیز پدید میاید و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی  با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD برای هر نوع فلزدر طبقات متعلق به اعداد VDI صدای خاص خود را دارد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه در صورتیکه تنظیمات درصحنه کار متناسب با هدف و مواد معدنی و منابع تنظیم نگردد موجب میشود که صدا اشکار شده مربوط به ان هدف یا طلا نباشد یا سیستم با تغییر صدا یک هدف دیگر را به جای هدف اصلی یا طلا یا هدف مورد نظر مشخص نماید یا بر روی هدف اصلی مورد نظر اپراتور فلزیاب یا رادار زمینی دستی واکنش درست از خود نشان ندهد.

 

فلزیاب مغناطیسی تفکیک با عدد VDI را میتواند انجام دهد ولی نمی تواند با عدد VDI اهداف یا طلا را از الیاژ انها جدا نماید و فلزیاب مغناطیسی از نوع فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF نیز در بازار فلزیاب وجود دارد که با عدد VDI عمل مینماید ولی دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD نمی باشد که بتوان وضعیت هدف را در شرایط الیاژی یا تغییرات انرژی ذرات تشخیص دهد و به جای تنظیمات ترشهولد THRESHOLD ابعاد هدف یا سطح و حجم IND SIZE دارای تنظیمات ترشهولد THRESHOLD صدا میباشد که ربطی به تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE ندارد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا باشد را میتوان طلایاب نامید زیرا توان تفکیک طلا با عدد VDI به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE را دارد که بتواند تفکیک فرکانس طلا را به انجام رساند

فلزیاب را از تولید کننده معتبر فلزیاب خریدار نمایید که فلزیاب واقعی با توان تفکیک و تشخیص انواع فلزات را ارائه مینمایند زیرا این عده شرکت معتبرقیمت انواع فلزیاب را به جای انواع گنج یاب ارایه نمی نماید تا خریدار را با بکار بردن کلمه گنج یاب مجذوب خرید از خود نمایند و قیمت فلزیاب را واقعی به خریدار فلزیاب در زمان خرید ابراز مینمایند

فلزیاب بدون صدا در دو دسته از نوع فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا دستگاه مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

فلزیاب بدون صدا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورباشد توان تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف را نداشته و قدرت بالایی در تشخیص فلزات یا طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی AC دارا نمی باشد

سیستمهای فاقد صدا یا فلزیاب بدون صدا از ان دسته سیستمهای میباشد که اصلاً دارای صدا نمی باشد

 سیستمهای بیصدا SILANT به سیستمها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... اطلاق میگردد که دارای صدا میباشد اما زمانیکه بر روی هدف قرار میگیرد با قطع یا اتصال صدا تغییرات را مشخص مینماید.

دقت در خرید فلزیاب یا در خرید انواع فلزیاب دقت نمائید و این دقت در خرید فلزیاب به نوع کار خریدار بستگی دارد تا عملکرد ان فلزیاب بتواند خواسته خریدارفلزیاب را برطرف نماید

 در صورتیکه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به شما معرفی میگردد دقت نمایید که ان فلزیاب دارای مشخصات  فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

زیرا این نوع فلزیاب دارای توان تفکیک اهداف با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و با تغییر این تنظیمات اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میتواند طلا یا نوع هدف تعیین شده در تنظیمات را از دیگر منابع و ذرات و فلزات پوسیده یا الیاژ فلزات تشخیص داده و تفکیک نماید

 سیستم فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با دارا بودن این دسته تنظیمات این توان را داشته که بتواند یک هدف یا طلا را با یک عدد ثابت عدد VDI در سطح و عمق تفکیک نماید زیرا فلزیاب مغناطیسی که با عدد VDI عمل مینماید در صورت تغییر عمق یک هدف توان تفکیک با یک عدد VDI ثابت را ندارد و این موضوع موجب خطا در تفکیک میگردد

فلزیاب مغناطیسی که تفکیک با عدد VDI را بر روی صفحه نمایشگر طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را دارا است و در تنظیمات تفکییک EDIT با پذیرش ACCEPT اعداد VDI بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد امکان دارد اعداد بصورت تکراری بدون وجود هدف یا طلا اشکار گردد که این تغییر اعداد VDI میتواند مربوط به تغییرات مغناطیسی مواد معدنی یا منابع یا تغییر لایه های سطح یا زیر زمین صحنه کار باشد

بعضی مواقع اعداد VDI ظاهر شده در فلزیاب مغناطیسی مربوط به محل هدف یا طلا پذیرش شده یا ACCEPT نمی باشد اما بر روی طبقه ACCEPT تعیین شده در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT در اعداد VDI ظاهر میگردد و این امر از نوع تنظیم در ان منطقه و حساسیت ان نوع تنظیم بر دیگر منابع به غیر از هدف واقعی یا طلا میباشد.

نوع تنظیمات در فلزیاب  بر روی اعداد VDI ظاهر شده اثر مستقیم دارد.

فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب پالسی یا وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب ای بی IB میباشد