مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

فلزیاب انتنی و شکل واکنش ان به نسبت نوع مدار ان فلزیاب انتنی وابستگی دارد و در روش عملکرد با انتن میتوان به دو صورت عمل نمود ؛
روش انتن چرخشی که با حرکت خودکار یا متحرک خود انتن در دست اپراتور به انجام میرسد.
در روش انتن چرخشی تعادل و تنظیم سطح انتن بسیار مهم میباشد زیرا اپراتور باید اجازه بدهد خود انتن تغییر جهت دهد و در مراحل اولیه هدف را پنهان نموده و شکل مختصات یابی هدف را بصورت فرضی کاوش نموده و با اشتباهات و ایرادات که امکان دارد موجب تشخیص مسیر صحیح گردد را بدست اورد و سپس هدف را خودتان پنهان نموده و بگذارد دیگری پیدا نماید تا اشکالات پدید امده در حال مختصات یابی را توسط یک اپراتور متوجه شوید که امکان دارد در حین جستجو پدید اید و با اشنا گردید تا در عملیات اصلی خود با اختلال روبرو نشوید.
روش انتن ثابت که اپراتور انتن را ثابت نگه داشته و در این نوع عملیات اپراتور دست خود را حرکت میدهد و انتن به صورت ثابت نگه میدارد و اپراتور دست خود را به صورت نیم دایره روبروی صورت خود حرکت میدهد.
از روش انتن ثابت در عملیات سیستمهای عدد دیجیتال یا تصویر عددی راداری و حرارتی نیز بهره برده میشود.

فلزیاب تقسیم تفکیک طلا یا انواع فلزات را در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در چهار دسته متفاوت که فلزات نزدیک به هم میباشد به انجام میرسد که به هر طبقه FL میگویند که از FL1 تا FL4 جا میگردد  و با این تقسیم بندی میتوان نوع هدف یا طلا یا انواع فلزات در هر طبقه که باشد تعیین نموده و تشخیص داده و در صورتیکه فلزات از دیگر طبقات باشد و علائم سیگنالی شبیه به هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظررا در اثر تغییر شرایط زمین یا گذشت زمان بازتاب نموده باشد تشخیص داده تا خطا در دید فلزیاب یا رادار زمینی دستی مشخص شده و حذف خطا به انجام برسد

تقسیم تفکیک در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE این موقعیت را ایجاد مینماید که بتوان حتی فلزات نزدیک به یکدیگر از یک طبقه را جداگانه تفکیک نموده و مشخص گردد که واکنش فلزیاب یا رادار زمینی دستی به هدف مورد نظر یا طلا یا فلز تعیین شده میباشد

کد عددی 1 تا 4 در طبقات اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در تمامی سیستمهای رادار زمینی و رادار هوایی برای تشخیص طبقه هدف مورد نظروجود دارد و این طبقات اعداد کانال تشخیص را برای تفکیک مشخص مینماید

نوع تفکیک طلا در فلزیاب ها با شرایط متفاوت به انجام میرسد و تفکیک طلا در فلزیاب یا رادار زمینی دستی باید طبق اصول علمی در قانون تفکیک یابنده ها DETECTORS به انجام برسد و تفکیک طلا در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادارزمین دستی تفاوت فاحشی با هم دارد

تفکیک طلا در فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب یا وی ال اف VLF یا فلزیاب پالسی PI یا دستگاه های مغناطیس سنج مانند مگنتومتر یا مگنت یا تسلا بنابر خواص مغناطیسی میباشد و این شرایط تشخیص خواص مغناطیسی تفکیک طلا را با فلزات هم طبقه طلا یا فلزات پوسیده یا اکسید شده که سالیان دراز در محل اولیه خود باقی مانده است با خطا در تشخیص موقعیت طلا با دیگر فلزات روبرو مینماید

نوع تفکیک طلا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی طبق خواص فرکانسی از انرژی طلا یا فلزات به انجام رساند که نوع تفکیک طلا در این دسته فلزیاب یا دستگاه ها با تعیین عدد VDI با دقت بالا در عمق زیاد قابل تشخیص میباشد و به دلیل بهره بردن از خواص فرکانسی میتوان هر نوع فلز یا طلا را مجزا از دیگر منابع یا فلزاتی که مورد نظر نمی باشد تفکیک نمود

درفلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بکار گیری تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای افزایش توان تشخیص سیستم فلزیاب و کاهش انحراف از تشخیص دیگر منابع یا اهداف یا طلا میباشد.

در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE موارد مربوط به تشخیص طلا GOLD را در طبقات مختلف اعداد VDI مشخص نموده است که با ترکیب الیاژی متفاوت از دیگر منابع متعلق به طبقه عدد VDI میتوان از همان طبقه الیاژ ترکیب در یک هدف طلا GOLD بهره برد یا هدف طلا GOLD دارای الیاژ ترکیبی از ان نوع منبع یا طبقه دیگری باشد طبقه عدد VDI طلا از طبقه الیاژ ترکیبی نیز قابل تعیین میباشد یا بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد یا با دانستن الیاژ ترکیب یک هدف ازنوع طلا GOLD اپراتور میتواند طبقه الیاژ هدف را نیز در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC تعیین نماید .

به دلیل انکه طلا GOLD تاثیرپذیر از اطراف خود میباشد و علائم ان نسبت به مواد معدنی و منابع صحنه کار با تغییر بازتاب میگردد در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص نموده است در صورتیکه مواد معدنی و منابع صحنه کار تغییر یابد عدد VDI مربوط به یک هدف از نوع طلا GOLD نیز تغییر خواهد نمود و عدد VDI یک هدف طلا GOLD با تغییر مواد معدنی یا منابع صحنه کار تغییر خواهد نمود و عدد VDI مربوط به یک هدف طلا GOLD را اپراتور میتواند بنابر مواد معدنی و منابع صحنه کار تنظیم نماید و در صورتیکه سیستم عددی یا تصویری باشد عدد یا لکه رنگ اشکار گردیده نیز بنابرنوع مواد معدنی و مواد معدنی صحنه کار نیز بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد.

عدد VDI مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کار را که بدست اورید و بدنبال یک هدف از نوع طلا GOLD میباشید طبقه مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کار را برای کاوش یک هدف طلا GOLD در ان وضعیت در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC تعیین نموده یا با وجود طبقه ای از مواد معدنی و منابع صحنه کار عدد مربوط به یک هدف از نوع طلا در طبقه اعداد VDI مربوط به صحنه کار اشکار میگردد.

 

فلزیاب از سرما و گرما هوا یا محیط تاثیر می پذیرد و تغییرات دما میتواند در عملکرد فلزیاب اثر مستقیم بگذارد و سرما بسیار زیاد یا دما بسیار بالا قدرت عملکرد فلزیاب را با کاهش توان در سرعت تشخیص روبرو مینماید و در فلزیاب ها یا رادارزمینی دستی که از شرایط دما برای تشخیص بهره میبرد کمتر نسبت به دیگر فلزیاب ها یا رادار زمینی دستی که دارای سنسور نوری حرارتی یا سنسور حرارتی نمی باشد دچار اختلال در زمان تشخیص میگردد

سرما وگرما بطور ذاتی بر روی همه سیستمها  فلزیاب دنیا اثر نامطلوب میگذارد و این مربوط به یک سیستم فلزیاب یا یک شرکت و محصول نمی باشد این از ذات درونی جریان و انرژی و امواج و فرکانس میباشد.

پس این بحثی نیز که بعنوان ایراد بر روی سیستمهای فلزیاب بعضی شرکت ها در این سایت ها و بلاگ ها مطرح گردیده است فاقد پایه علمی و فنی میباشد و میتوان گفت از بیسوادی علمی اشخاصی میباشد که این موارد رابعنوان اشکال در سایت ها و بلاگ ها یا مراجعه حضوری بیان مینمایند و شاید هم غرض ورزی است که از پایه ضعف شخصیتی فرد ابراز کننده میباشد تا بتوان سیستم فلزیاب خود را بفروش برساند