مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

اینکه فلزیاب را چگونه بشناسیم به نوع معرفی ان فلزیاب با قدرت تشخیص و تفکیک ان فلزیاب مرتبط میباشد در اصل فلزیاب را چگونه بشناسیم درابتدا باید بشناسیم که فلزیاب از چند دسته کلی در ترکیب ساختار مدار شکل میگیرد و شناخت فلزیاب درطراحی به دو دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی تقسیم میگردد

هر کدام از این دو دسته فلزیاب مغناطیسی و فلزیاب فرکانسی دارای مدارات با طراحی متفاوت درزیرمجموعه خود میباشد یا هر نوع از این دسته فلزیاب ها در مجموعه خود نوع های گوناگونی دارد ولی ساختار مادر طراحی مدار و واکنش انها در دسته خود به هم نزدیک میباشد

این دسته فلزیاب ها به شکل کلی فلزیاب با تفکیک مجزا و فلزیاب با تشخیص تفاوت فلزات اهنی یا فلز بی ارزش یا فلزیاب غیر اهنی یا فلزات با ارزش تقسیم میگردد

فلزیاب با تفکیک که بصورت مجزا فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد جدا نموده و تفکیک مینماید از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میباشد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی در نهایت قدرت تشخیص تفاوت فلز اهنی یا فلز غیراهنی را دارد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی در دسته فلزیاب با تفکیک مجزا با عدد VDI دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 مدار فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی طبق اصول راداربا تفکیک عمل نموده و میتواند یک فلزیاب سنسوری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب نقطه زنی یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری باشد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند طلا و مس و نقره و برنز و الومینیوم و نیکل و برنج و اهن را مجزا با عدد VDI خاص خود در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تفکیک نماید

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI قدرت تشخیص الیاژ و منابع پوسیده یا اکسید شده که خود را شبیه دیگر فلزات بخصوص طلا نشان می دهد را با توجه به تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD دارا میباشد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مغناطیسی سنج که نهایت قدرت تشخیص تفاوت فلزیاب اهنی یا فلز بی ارزش از فلز غیر اهنی یا فلز با ارزش را دارد از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتورمیباشد

البته در دسته فلزیاب های مغناطیسی از نوع فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR نیزوجود دارد که با عدد VDI عمل نماید ولی تنظیمات EDIT در این نوع فلزیاب ها در تنظیمات اختیاری یا تنظیمات فرعی PRO OPTION میباشد و در این نوع فلزیاب ها با تغییر عمق میتواند عدد VDI در طبقه اصلی اشکار نگردد و این نوع فلزیاب دارای قدرت تفکیک با عدد VDI در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی را ندارد

کار واقعی فلزیاب یا کار اصلی فلزیاب را میتوان از قدرت تشخیص اهداف یا فلزات در عمق زیاد بدست اورد و کار واقعی فلزیاب در تفکیک در کل تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC میباشد

طلا را بعنوان نمونه فلزی مطرح میگردد که پایین ترین مغناطیس را دارا است و پایین بودن مغناطیس طلا موجب میگردد که هر نوع فلزیاب نتواند انرا در عمق زیاد تفکیک نموده و پیدا نماید

کار واقعی فلزیاب در کل تشخیص فلزات و قدرت واقعی فلزیاب در تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد

فلزات از دسته مس و برنزنیز به طلا نزدیک است ولی دارای الکترون پراکنده میباشند و در عمق نسبت به طلا قابل تشخیص میباشد و ساختار برنز با قلع و فسفرو مس میباشد و این مواد واکنش مغناطیسی بالاتری نسبت به طلا دارا میباشد برای همین مس یا برنز را میتوان در عمق بیشتر تشخیص داده ولی طلا با همان عمق برای دسته ای از فلزیاب ها بخصوص فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج قابل تشخیص نمی باشد

در کار اصلی فلزیاب واکنش به فلزدر شرایط گوناگون مطرح میباشد و این واکنش از نوع طراحی مدار فلزیاب در تنظیمات فلزیاب شکل میگیرد

ان دسته فلزیاب که در اثر تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر خود یا کویل یا لوپ یا سنسورخود عمل مینمایند در کار واقعی تفکیک فلزات بخصوص طلا در عمق با کاهش شدید قدرت روبرو شده زیرا جهش یا تغییرمیدان مغناطیسی بر روی عملکرد انها اثر متقابل در فشار یا ترکیب نیرو بر یکدیگر میگذراد

فلزیاب فوق پیشرفته ساخته ایران با پیشرفته ترین نوع طراحی از دست فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که در نوع خود در دنیا بی نظیر میباشد و قدرت این نوع فلزیاب در زمان عمل کاملاً مشخص میگردد زیرا توان تفکیک طلا در عمق زیاد را در روش حرکتی AC یا غیرحرکتی نقطه زن DC را دارا میباشد

فلزیاب ساخت ایران که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در در تفکیک اهداف بخصوص طلا را در عمق زیاد دارد که ارائه کننده این نوع فلزیاب در ایران شرکت تریشورز یا شرکت جویندگان اسیا است که در زمان خرید واقعیت را ابراز نموده و به خریدار حقیقت را میگویند که فلزیاب را که ارائه مینمایند طراحی و ساخت ایران است و قطعات ان خارجی است و برای اینکه قدرت فلزیاب ایرانی را به نسبت دیگر فلزیاب ها در دنیا اثبات نمایند در زمان خرید اموزش داده و هدف نمونه مانند طلا را در سطح و عمق زیر خاک قرار داده تا خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید و به تفکیک فلزیاب و توان عمق یا قدرت عمق فلزیاب پی برده و اطمینان یابد

این سئوال برای خیلی از اشخاص پیش می اید که این چنین تکنولوژی به چه صورت در اختیار ایران میباشد ولی در زمان تهیه فلزیاب از این دسته متوجه قدرت تفکیک و تشخیص و عمق این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تفکیک طلا در عمق زیاد میشوند و قبول مینمایند که برترین نوع تکنولوژی در دنیا میباشد

خرید فلزیاب خارجی را با کدام قصد خریداران فلزیاب در زمان خرید فلزیاب در نظر میگیرند ایا فکر میکنند که فلزیاب خارجی توان بیشتری نسبت به فلزیاب ایرانی پیشرفته دارد که این چنین نمی باشد ولی متاسفانه بعضی اشخاص و شرکت ها در ایران فلزیاب مغناطیسی و فلزیاب ولتاژ القایی را ساخته و به خریداران بعنوان فلزیاب پیشرفته با عمق زیاد ارائه نموده و عده ای نیز فلزیاب ایرانی را بعنوان فلزیاب خارجی ارائه مینمایند تا بتوانند فلزیاب خود را بفروش برسانند

فروش برتر فلزیاب در ایران تمایل به خرید فلزیاب خارجی دارد با انکه فلزیاب خارجی قدرت و توان پائین تری به نسبت فلزیاب ایرانی که توسط شرکت های معتبر تولید و به بازار فلزیاب ارائه میگردد و فلزیاب ایرانی دارای توان تفکیک بالاتری برای کاوش اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد و در اصل عملکرد و قدرت تفکیک و تشخیص اهداف و طلا در عمق در فلزیاب مهم است و اینکه ساخت کدام کشور باشد یا ساخت ایران یا خارج باشد مهم نیست زیرا بسیاری از فلزیاب های خارجی فلزیاب تفریحی یا فلزیاب با عمق کم میباشد

به شکل ظاهر یا اینکه فلزیاب طلایاب ساخت کجا دنیا است توجه ننمایید عملکرد فلزیاب را برای تفکیک اهداف یا فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد در نظر داشته باشید

فلزیاب جعلی یا فلزیاب تقلبی مواردی است که بعضی فروشندگان و سازندگان فلزیاب که قدرت رقابت ندارند به فلزیاب طراحی و ساخت شرکت های معتبرلقب می دهند و ان دسته که فلزیاب دیگران را جعلی یا فلزیاب تقلبی معرفی مینمایند میخواهند دیگران را متهم نموده تا ضعف دستگاه فلزیاب خودشان اشکار نگردد البته بعضی نیز درسایت های یا بلاگ ها یا در شبکه اجتماعی خود را بیطرف معرفی مینمایند ولی در باطن در سایت یا بلاگ یا شبکه اجتماعی دیگری فلزیاب خود را ارائه مینمایند

این دسته که دیگران را متهم مینمایند و لقب فلزیاب جعلی یا فلزیاب تقلبی را به فلزیاب دیگران می دهند در اصل میخواهند ایراد فلزیاب خودشان از دید دیگران و خریداران فلزیاب دورباشد یا با این ترفند خریدار فلزیاب را به سمت فلزیاب خود که دارای کیفیت پایین تری میباشد جلب نمایند

همه اشخاص میدانند که فلزیاب که بتواند یک طلا را در سطح و عمق پیدا نماید قدرت بالای در عملکرد دارا میباشد حال این فلزیاب میخواهد با انتن عمل نماید یا با تصویری یا با سیستم لیزر یا با صدا طلا را در عمق زیاد مشخص نموده و تفکیک نماید یک فلزیاب با کیفیت بالا میباشد

متاسفانه در این مرسوم شده است که عده ای که تازه وارد بازار فلزیاب میشوند و میخواهند خود را خوب به دید خریداران فلزیاب معرفی نمایند ازدیگر فلزیاب ها به غیر از فلزیاب خود بد گوئی مینمایند و جالب اینجاست که این عده خود را دارای سابقه طولانی در زمینه الکترونیک یا فلزیاب معرفی مینمایند که در اصل این چنین نمی باشد

این نوع حیله ها که فلزیاب دیگران را فلزیاب جعلی یا فلزیاب تقلبی معرفی مینمایند دیگر قدیمی شده است و خریداران فلزیاب دیگر اگاه میباشند که به هرنوشته یا گفته ای که موجب بدگوئی از دیگران میشود توجه ننمایند و واقعیت عملکرد فلزیاب را در نظر بگیرند

اصل قدرت تفکیک و عملکرد فلزیاب است که واقعی بودن فلزیاب را مشخص مینمایند