مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

برترین فرکانس برای فلزیاب یا بهترین فرکانس برای فلزیاب برای کدام فلزیاب مطرح میگردد و بهترین فرکانس برای فلزیاب برای کدام فلزیاب بالاترین کارایی را دارد و اصلاً بهترین فرکانس برای فلزیاب همان فرکانس پایین است

در رابطه با هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی  مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور بهترین فرکانس میتواند فرکانس پایین باشد

ولی فرکانس پایین در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها عمق فلزیاب را افزایش می دهد یا در عمق این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها اثری ندارد

فرکانس پایین در این دسته فلزیاب ها در ابتدا موجب میگردد که ثبات در تشخیص نسبت به وضعیت مواد معدنی و منابع و سنگ ها و کانیها افزایش یابد

در رابطه با قدرت عمق یا افزایش قدرت عمق فرکانس پایین در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها تاثیر ان چندانی نخواهد داشت و نهایت 10 تا 15 درصد به عمق نهایی نسبت به فلزیاب یا دستگاه ها با فرکانس بالا از همین دسته را خواهد داشت

فرکانس پایین در این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها قدرت تشخیص برای فلزات غیر مغناطیس یا با مغناطیس کم مانند طلا را در عمق زیاد بخصوص در روش حرکتی یا AC افزایش  نمی دهد

اشکال فرکانس پایین در این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها این است که این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها در صورت دارا شدن فرکانس بسیار پایین اهداف بزرگ را بصورت OVERLOAD تشخیص داده و توده های نمک و مواد معدنی و سیلیس و کوارتز و رسوبات را نیز در این وضعیت بعنوان یک هدف یا طلا با ابعاد بزرگ نشان می دهد

فروش برتر فلزیاب یا خرید برترین فلزیاب سئوالی است که هر خریدار فلزیاب در زمان خرید برای خود مطرح مینماید که پیشرفته ترین نوع فلزیاب که بتواند بهترین کارایی را ارائه نماید کدام نوع فلزیاب است و متاسفانه در زمان برخورد با فروشندگان فلزیاب هر فروشنده فروش برتر فلزیاب را یا فروش برترین فلزیاب را از ان خود میدانند

بازار فلزیاب یا بازار طلایاب یا بازارگنج یاب دارای ثبات درست در ایران نمی باشد و فروش برترفلزیاب را ان فروشنده فلزیاب در اختیار خود قرار داده است که در زمان فروش فلزیاب یا خرید فلزیاب توسط خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب مطالب کذب و دروغ را بیان مینمایند

جالب تر از همه این است که خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب دروغ و تعریف خارج از واقعیت را از فروشنده فلزیاب می شنود ولی باز هم اقدام به خرید فلزیاب از این شخص دروغگو مینماید و هر چه از فروشنده فلزیاب دروغ مطالب خارج واقعیت بیشتر می شنود به ان فروشنده فلزیاب که مطالب غیرواقعی را میگویند بیشتر اطمینان مینمایند  و به ان تولید کننده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب که واقعیت فلزیاب را ابراز مینماید اطمینان نمی نمایند  

فروش برتر فلزیاب در ایران به شکل ظاهر فلزیاب طلایاب میباشد و خریدار به عملکرد فلزیاب توجه نمی نماید

زیبا بودن یا شکل ظاهری فلزیاب بیشتر مورد توجه خریدار فلزیاب تا دقت در توان و قدرت فلزیاب در کاوش و تفکیک اهداف در عمق زیاد میباشد

در زمان خرید فلزیاب طلایاب به توان و نحوه عملکرد فلزیاب و قدرت تفکیک فلزیاب باید توجه ودقت نمایید اینکه یک فلزیاب ظاهر زیبا داشته باشد بیانگر این نیست که قدرت ان فلزیاب بیشتر است

بهترین فلزیاب وی ال اف VLF ان دسته فلزیاب وی ال اف VLF با فرکانس پایین تر میباشد البته فلزیاب وی ال اف VLF خود در دسته فلزیاب های فرکانس پایین میباشد و برای همین است که نام وی ال اف VLF یا VERY LOW FRQUANCY را بر روی ان قرار داده اند و فرکانس VLF برای فلزیاب از دسته فرکانس پایین از 3 کیلو هرتزتا 30 کیلوهرتزمیباشد و خود فلزیاب وی ال اف VLF نیز دسته بندی فرکانسی فرکانس پایین و فرکانس متوسط و فرکانس بالا دارد

فلزیاب وی ال اف VLF در بازارفلزیاب در انواع گوناگون یا شکل های متفاوت وجود دارد و فلزیاب وی ال اف VLF که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد برای عمق زیاد کاربرد بالای ندارد و فلزیاب وی ال اف VLF برای تشخیص فلزات غیرمغناطیس یا با مغناطیس بسیار پایین در عمق زیاد توان بالای ندارد

فلزیاب وی ال اف VLF با انکه عمق بالای ندارد و نمی تواند اهداف بخصوص طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد برای عمق کم ثبات خوبی دارا است و در مناطق الوده میتواند اهداف کوچک را اسان تشخیص دهد و اهداف با ابعاد بزرگ را در عمق حدود هفتاد سانت راحت تشخیص دهد و اصولاً برای تشخیص طلا تا عمق یک متر بخوبی عمل میکند ولی خطوط لایه های زمین دچار وضعیت ناسازگار باشد قدرت تشخیص طلا در عمق را از دست می دهد

اگر منابع لایه های خاک دچار تغییرات ناگهانی شود فلزیاب وی ال اف VLF از خود واکنش بی دلیل نشان می دهد

فلزیاب وی ال اف VLF در نوع پیشرفته میتواند دارای تنظیمات پایه اساسی یا تنظیمات اصلی BASIC ADJUSTMENT و تنظیمات فرعی یا تنظیمات اختیاری PRO OPTION میباشد

در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع بهترین فلزیاب وی ال اف VLF تنظیمات تفکیک EDIT با عدد VDI در تنظیمات فرعی یا تنظیمات اختیاری PRO OPTION قراردارد و برای این است که در صورت تغییر عمق طلا یا فلزات عدد VDI ان نیز تغییر میابد

 

قدرت فلزیاب فرکانس پایین با نوع ان فلزیاب مرتبط است در فلزیاب فوق پیشرفته فرکانس بالا یا فرکانس پایین مهم نمی باشد بلکه تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات در عمق زیاد مطرح میباشد زیرا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ساختارترکیب مداران طبق اصول راداربا تفکیک عدد VDI میباشد و این نوع طراحی مدار فلزیاب در تشخیص فرکانس طلا یا فرکانس فلزات موجب میگردد که فرکانس پایین یا فرکانس بالا اثر خاصی در تفکیک نداشته باشد زیرا فلزات یا طلا به نسبت طبقه خود در جدول فرکانس فلزات یا جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بازتاب فرکانس داشته که فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار میتواند هر نوع فرکانس بازتاب شده را دریافت نموده و ان نوع فرکانس که برای تشخیص در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE تعیین شده است را از دیگر فرکانس ها فلزات جدا نموده و عمل تفکیک را به انجام رساند

البته بیشتر فلزیاب های فرکانسی یا فلزیاب های جذبی دارای فرکانس بسیار پایین میباشند و یک دسته فلزیاب فرکانسی دارای قدرت مولتی فرکانس میباشند که در یک زمان انواع فرکانس را منتشر مینماید و طراحی مدار ان بصورتی است که فرکانس تعیین شده در عدد VDI تفکیک مینماید

قدرت فلزیاب را میتوان با نوع طراحی مدار ان فلزیاب تعیین نمود که طراحی ان فلزیاب یا طلایاب با فرکانس پایین یا فرکانس بالا باشد باید بتواند با ثبات کامل طلا را درروش حرکتی AC یا شعاع زنی مشخص نماید و در نقطه زنی DC با دقت در تفکیک عمل نماید

فلزیاب سیگنال هم شکل را که از دو منبع متفاوت از نوع مختلف باشد میتواند بعنوان سیگنال علائم طلا یا هدف اصلی تشخیص داده و رفع این مورد را میتواند با وجود تنطیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در کنار تنظیمات تفکیک با عدد VDI در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به انجام رساند

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  برای مشخص نمودن طبقات اهداف و منابع از نظر تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب دارای توان تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION میباشد که در ستون چپ و راست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE درج گردیده است.

طبقات جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از دید سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب ترکیب  جدا سازی را دارد