مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

فلزیاب و تفاوت تشخیص اهداف یا سنگ مواد معدنی مزاحم

تشخیص بین اهداف و منابع و مواد معدنی یا منابع و سنگ ازوظایف اپراتور است زیرا سیستمها فلزیاب در صورتیکه دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم و زمین GEB و تراک TRACK نباشد بصورت خودکار بر روی هر تغییری واکنش از خود نشان میدهدو در سیستمهای دارای تفکیک و تشخیص و سطح و حجم و زمین و تراک اپراتور میتواند تا حد ممکن این انحرافات را کاهش دهد تا درصد موفقیت افزایش یابد.

اینکه یک سیستم فلزیاب در زمان تمرین یا ازمایش یا اموزش یک هدف ساخته شده را توسط اپراتور اشنا با همان سیستم ردیابی  و کاوش مینماید نشانه توان سیستم در تشخیص و تفکیک و جداسازی هدف از دیگر منابع میباشد و در صورتیکه در صحنه کار اپراتور نتواند هدف واقعی را کاوش نماید ربطی به سیستم نداشته بلکه تشخیص خود اپراتور در تنظیمات تفکیک و تشخیص و سطح و حجم و زمین و تراک نسبت به موقعیت ان منطقه این پدیده انحراف در کاوش هدف واقعی را ایجاد مینماید.

ناتوانی اپراتور در تشخیص نوع تنظیم سیستم به نسبت الیاژ و عمق هدف و منابع ومواد معدنی صحنه کار موجبات اختلاف و عدم تشخیص سیستم برای هدف واقعی میگردد زیرا اپراتور در همان نقطه یک هدف را پنهان و سیستم را بنابر تجربه داشته خود تنظیم نماید میتواند ان هدف فرضی را کاوش نماید پس سیستم توان داشته اپراتور فاقد توان است.

اینکه سنگ و اجر یا سفال شکسته و خرده مصالح ساختمانی را یک اپراتوربا سیستمی که هدف فرضی مورد نظر را در حین تمرین پیدا نموده است کاوش مینماید ایراد سیستم نمی باشد زیرا همان سیستم میتواند هدف فرضی را پیدا نماید .

البته این توان تشخیص و تغییر در سیستم متعلق به سیستمهای میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تراک TRACK و زمین GEB باشد.

سیستمهای دارای حالت خودکار یا بهره گیری از حالت خودکار و عمومی سیستمهای دارای تنظیمات دارای این توان نمی باشد که بتواند شرایط انحرافی را اپراتور در سیستم کاهش دهد و امکان موفقیت را افزایش دهد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

قیمت کیت فلزیاب

فلزیاب و مواد معدنی سنگین یا شورزاز و نمک

ارسال یا دریافت علائم فلزیاب در صحنه کار با نوع مواد معدنی ومنابع ان محدوده ارتباط کامل داشته و هر نوع علائمی را که بخواهید برای کاوش یک هدف در ان منطقه ایجاد نمائید باید با وضعیت منابع و مواد معدنی و اثر انها بر هدف و الیاژ هدف متناسب باشد.

شورزار و نمک و اهک دارای ترکیب منظم در واکنش به علائم میباشد و این نظم در پاسخگوئی سرعت حرکت علائم مربوط به این منابع را افزایش میدهد و در صورتیکه علائم متعلق به هدف از سرعت و تراکم کامل برخوردار نباشد به علائم این دسته منابع مغلوب گردد پایه انحراف در تشخیص سیستم فلزیاب پدید میاید.

اهداف در چنین صحنه کاری قرار بگیرد و علائم سیستم نتواند دارای شرایط متناسب برای تشخیص توسط سیستم باشد محل برخورد یا تلاقی این علائم صحنه کار با هدف وضعیت جریانی را شکل میدهد که ان محدوده تلاقی را سیستم بعنوان نقطه هدف تشخیص میدهد و این انحراف در وضعیت اینگونه زمینها پدید میاید.

وجود نمک و شورزار و اهک و گچ بر روی تمامی سیستمهای دنیا اثر خواهد گذاشت و میزان این اثر با نوع تنظیمات سیستم نیز برای رفع ان ارتباط دارد.

نمک و شورزار و اهک و گچ بر روی محدوده اطراف خود به دلیل متفاوت بودن با جریان اکثریت محدوده کار میتواند اثر نیرو وارد نماید و این نیرو و جریان ان منطقه را الوده به جریان خود مینماید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

کیت فلزیاب حرفه ای

فلزیاب و تغییرات در صفحه نمایشگر و واکنش سیستم

 طراحان شرایط واکنش سیستمها فلزیاب را به شکل های گوناگون طراحی مینمایند.

اطلاعات ارائه شده بر روی صفحه نمایشگر میتواند با واقعیت هدف یکسان باشد یا اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر اشکار شده بر روی صفحه نمایشگر ترکیبی شبیه به علائم هدف واقعی باشد که به این صورت سیستم فلزیاب دچار انحراف در تشخیص گردیده و اپراتور نیز از این خطا برای تشخیص هدف پیروی مینماید.

در تشخیص با صدا نیز منابع میتواند شبیه به اهداف خود را نشان دهد یا اهداف خود را شبیه به منابع نشان میدهد .

در حرکت یا واکنش انتن نیز متقابلاً انحراف در تشخیص پیش میاید.

واکنش بر روی هدف واقعی از تشخیص اپراتور در تنظیم سیستم ایجاد میگردد و شکل رفع انحراف در سیستم میتواند عامل تشخیص هدف واقعی ازمنابع شبیه یا همگن ا افزایش دهد.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

کیت فلزیاب پالسی

فلزیاب وتغییرات در برنامه تنظیمات تصویری

تغییرات در برنامه نرم افزارفلزیاب  تصویری میتواند به اپراتور در تشخیص سیستم در تعیین شرایط وضعیت هدف افزایش جداسازی را افزایش دهد.

در هر برنامه ای شرایط همان برنامه را طراح در نظر میگیرد که یک عملکرد ثابت داشته اما در وضعیت گوناگون یک اپراتور حرفه ای میتواند از این تنظیم در تغییرات شرایط در دیگر تنظیمات برنامه همراهی گرفته و توان تشخیص را به ترکیبی جدید بدست اورد که به ان تغییرات پدیده ترکیبی نیز میگویند.

 دلیل ایجاد تغییرات در برنامه نرم افزاری بهره گیری از همین شرایط پدیده ترکیبی برای جداسازی منابع از موقعیت هدف اصلی میباشد.

با ایجاد ارتباط صحیح بین تنظیمات برنامه نرم افزاری توسط اپراتور کارائی عملکرد سیستم فلزیاب برای تشخیص تا حد ممکن افزایش میابد ولی این شرایط پدیده ترکیبی میتواند در موقعیت های گوناگون متفاوت باشد و یکسان شکل نگیرد و به همین خاطر در دستور عملکردی بعضی سیستمها درج نمیگردد یا اگر درج شود بصورت موضوع حاشیه ای شرح داده میشود.

در نتیجه بعضی تغییرات در تنظیمات در برنامه نرم افزار لکه رنگی یا حرارتی یا تصویری یا عددی یا صدا و حرکت انتن یکسان و یک شکل توسط یک سری عملیات تنظیمی ثابت بر روی واکنش سیستم پدیدار نگردد یا متفاوت از هم اشکارگردد.

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

نقشه مدار فلزیاب

 

فلزیاب و عمق و جدول عمق و تنظیمات سطح و حجم

جدول عمق یا DEPTH SCALE در فلزیاب یک جدول عمومی و بین المللی و ثبت شده میباشد و مربوط به توانائی سیستمهای فلزیاب و  راداری و کوئلی یا لوپی میباشد.

این جدول عمق در رابطه با سیستمهای که دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THREHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد قابلیت تغییردر ابعاد اهداف را ایجاد نموده  و اپراتور با تغییردر تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میتواند توان عمومی سیستم را که بنابر جدول عمق DEPTH SCALE را تغییر داده و توان سیستم را برای کاوش اهداف در عمق بیشتر به نسبت ابعاد درج گریده در جدول عمق DEPTH SCALE افزایش دهد یا اهداف کوچکتر را در عمق بیشتر نسبت به ابعاد مندرج در جدول عمق DEPTH SCALE سیستم کاوش نماید.

 

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در تلگرام ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد.

فلزیاب پرقدرت