مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

 فروش گنج یاب کلمه ای است که مرسوم شده است در ایران یا در بعضی از بازارهای فلزیاب در دنیا برای خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب مطرح میگردد و فلزیاب را بعنوان گنج یاب معرفی مینمایند و بکارگیری کلمه فروش گنج یاب را یک وسیله برای افزایش فروش فلزیاب خود قرار می دهند و دلایل و موارد گوناگون را مطرح مینمایند تا فلزیاب خود را با کیفیت بالا در جهت کاوش گنج و موفقیت در گنج یابی معرفی نمایند و بازارفلزیاب را در اختیار خود قرار دهند و جویندگان گنج نیز با استناد به این بیانات فروشنده فلزیاب در زمینه گنج یابی با فلزیاب   مطمئناً میگردند که با فلزیاب حتماً میتوانند گنج را پیدا نماید و اینکه فروشنده فلزیاب اقدام به فروش گنج یاب واقعی مینماید به خرید فلزیاب بعنوان گنج یاب اقدام مینمایند بخصوص که این عده کلمه گنج یاب را برای روی فلزیاب خارجی قرار داده یا فلزیاب ایرانی را بعنوان گنج یاب خارجی معرفی مینمایند تا فروش فلزیاب خود را به انجام رسانند

 

 فلزیاب تفاوت عمق را به نسبت نوع طراحی مدار خود دارا میگردد و یک تولید کننده فلزیاب که دارای تکنولوژی ساخت فلزیاب میباشد در اصل دارای قدرت طراحی انواع فلزیاب میباشد و میتواند تولید فلزیاب را در انواع فلزیاب با قدرت و تکنولوژی و عمق متفاوت به انجام رساند

یک شرکت فلزیاب معتبر که دارای توانایی بالا طراحی و ساخت انواع فلزیاب میباشد میتواند انواع فلزیاب  METAL DETECTOR را تولید نماید که دارای تنظیمات یک شکل یا مشترک باشد ولی قدرت و عمق انها متفاوت میباشد و این تفاوت عمق فلزیاب در اصل به نوع طراحی مدار فلزیاب ها متعلق به ان شرکت وابسته میباشد

قدرت بکار برده شده در تکنولوژی طراحی فلزیاب تعیین کننده قدرت تفکیک و عمق ان فلزیاب میباشد و میتوان ابرازنمود که تعیین کننده قدرت تفکیک و قدرت عمق فلزیاب و تفاوت عمق فلزیاب با نوع طراحی مدار ان فلزیاب شکل میگیرد

 

فروش فلزیاب ایرانی با تکنولوژی فلزیاب پیشرفته در اثر طراحی فلزیاب حرفه ای از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در عرصه رقابت در دنیا پیشی گرفته از بیشتر صنایع فلزیاب در دنیا میباشد و این صنعت فلزیاب در دنیا از صنایعی است که رقابت در ان بسیارگسترده و دارای رقابت تنگاتنگ است ولی متاسفانه در ایران بیشتر مردم فلزیاب را فقط یک وسیله برای کاوش گنج می دانند با انکه موارد فلزیاب کاربردی فراوانی دارد و بدتر از ان این است که نام فلزیاب خارجی می اید بیشتر مردم فکر میکنند که فلزیاب خارجی کیفیت بالاتری دارد و میتواند گنج را پیدا نماید با انکه این چنین نمی باشد

بهترین و برترین فلزیاب که در ایران تکنولوژی ان انحصاری میباشد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با قدرت تفکیک طبق اعداد VDI در تنظیمات EDIT میباشد که انحصاری نمودن ان در ایجاد تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD میباشد که قدرت تشخیص انواع الیاژ اهداف یا طلا یا ذرات را برای فلزیاب از این دسته ایجاد مینماید و این تنظیمات همراه هم در یک فلزیاب فرکانسی موجب میگردد که خطا فلزیاب از بین برود

عمق فلزیاب فرکانسی صدا زمینه برای تشخیص یا تفکیک طلا با صدا در عمق زیاد در روش حرکتی AC میباشد

 این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات صدا از دسته  کلید PU/TON وتن اجاست TONE ADJUST و AUDIO DISC و AUDIO MODE و TARGET  به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب فرکانسی صدا زمینه در حالت صدا یکسره یا صدا زمینه  یا یکنواخت در صورت برخورد سرجستجوگرسیستم فلزیاب با هدف صدا دارای نوسان متغیربه نسبت نوع هدف یا طلا را اشکار مینماید

 این دسته سیستمها فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر گردیده عمدتاً تا عمق زیاد از خود واکنش نشان میدهد

فروش فلزیاب با انواع گوناگون توسط انواع سازنده فلزیاب به انجام میرسد و فروشندگان فلزیاب زیادی در زمینه فروش فلزیاب فعالیت دارند ولی فروش فلزیاب در ایران یک ترکیب دیگرو متفاوت با همه دنیا دارد

در ایران فروشندگان فلزیاب در زمان فروش فلزیاب برعلیه دیگر تولید کنندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب مطالب کذب یا دروغ یا بدگویی بسیاری مینماید که فلزیاب خود را در زمان فروش فلزیاب به فروش برسانند

جالب اینجا است که  خریداران فلزیاب در موقع خرید فلزیاب به راحتی مطالب کذب و دورغ را قبول نموده و اگر واقعیت فلزیاب را یک فروشنده فلزیاب در زمان فروش فلزیاب به خریدار فلزیاب بگوید خریدار فلزیاب فکر میکند که فلزیاب ان تولید کننده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب که واقعیت را میگوید ایراد داشته با انکه فلزیاب های در ذات خود دارای ایرادات و اشکالاتی اساسی میباشد که در بیشتر فلزیاب های دنیا این موارد وجود دارد ولی در موقع فروش فلزیاب خریدار فلزیاب نمی خواهد واقعیت را قبول نماید زیرا توهم پیدا نمودن گنج تمام سلول های مغز خریدار فلزیاب را احاطه نموده و توجه به واقعیت فلزیاب نمی نماید و اگر یک فروشنده فلزیاب به خریدار فلزیاب در زمان فروش فلزیاب ابراز نماید که این فلزیاب به راحتی گنج طلا را پیدا مینماید باور نموده ومواردی که در رابطه باحقیقت فلزیاب در رابطه با گنج یابی است را مد نظر قرارنمی دهند