مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

فلزات یا اهداف از دید سیستم فلزیاب فوق پیشرفته دارای قدرت جداسازی یا انالیز یا تفکیک و تشخیص DISCRIMINATIN بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید.

از دید سیستم فلزیاب دارای تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION اهداف به چندین طبقه طبق عدد VDI تقسیم میگردند ؛

اهداف مغناطیس با سرعت بالا

اهداف مغناطیس با سرعت پائین

اهداف مغناطیسی با سرعت نامتعادل

اهداف غیر مغناطیس با سرعت پائین

اهداف غیر مغناطیسی با سرعت بالا

اهداف غیر مغناطیسی با سرعت نامتعادل

انالیز و جدا سازی با عدد VDI در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادارزمینی دستی با فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا متفاوت است

 اصل انالیز و تفکیک با عدد VDI در عمق زیاد در هر شرایطی در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادارزمینی دستی با تنظیمات تفکیک EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD به همراه تنظیماتی مانند  وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC قابل دسترس و تشخیص میباشد

در رابطه با فلزیاب و نحوه عملکرد فلزیاب در سایت ها یا بلاگ ها یا موارد برخورد حضوری متوجه میگردید بعضی اشخاص سیستمهای فلزیاب دیگر شرکت ها را ناکارامد و یک سیستم فلزیاب خاص را معرفی مینمایند و در متن مطالب خود ابراز مینمایند که این سیستم فلزیاب معرفی گردیده متعلق به ما نمی باشد اما ما برای خرید ان به شما توصیه مینمایند این اشخاص یا سایت ها و بلاگ ها بطور غیر مستقیم سیستم فلزیاب را که خود میفروشند به خریدار معرفی مینمایند و این برای کسب درامد خودشان میباشد و غیرمستقیم خریدار را به تهیه سیستم فلزیاب خود متمایل مینمایند.

معرفی اینکه شخصی یا سایت یک سیستم فلزیاب را عالی معرفی نماید بیانگر مطلوب بودن ان سیستم فلزیاب نمی باشد بلکه شما باید ان سیستم بلکه را شخصاً مورد ازمایش و اموزش قراردهید تا به توان ان سیستم فلزیاب پی ببرید.

حرف بیخودی بعضی ها زیاد بیان مینمایند که پایه و اساسی ندارد.

طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در تنظیمات تفکیک و تشخیص یا EDIT یاVDI DISC فلزات و اهداف یا طلا هر کدام دارای عدد VDI مختص به خود میباشد

فلزات در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT با تعیین عدد VDI به چند دسته و زیر مجموعه یا طبقات نزدیک به هم جدا میگردد تا عمل تفکیک طلا یا انواع فلزات با دقت به انجام برسد

تنظیمات تفکیک در EDIT یا VDI DISC برای فلزات طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و مس و برنز و الومینیوم و قلع و برنج میباشد

این تنظیمات تفکیک EDIT در فلزیاب مغناطیسی و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با عدد VDI وجود دارد ولی در فلزیاب مغناطیسی عدد VDI بنابرخواص مغناطیسی میباشد که محدود به تشخیص فلزات اهنی و غیر اهنی میباشد و در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی بنابر تشخیص خواص فرکانسی میباشد و برای این است که این دسته فلزیاب فرکانسی توان تفکیک را با عدد VDI مجزا برای طلا و نقره و مس و نیکل و روی و اهن و مس و الومینیوم و برنز و برنج را داشته

تفکیک فلزیاب در جدول اعداد تفکیک و تشخیص VDI SCALE بنابر انواع مواد معدنی و منابع و الیاژ هدف از دید سیستمها یابنده تقسیم میگردد.

این جدول اعداد VDI که جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بطور طبیعی یا کلی دارای سه ستون اصلی و تعدادی ستون فرعی را دارا میباشد  که با حروف نوع منابع و مواد معدنی به همراه اعداد و اندازه اهداف در شرایط اکثریت نوع مواد معدنی و منابع بیان گردیده است.

روش بکار گیری این جدول برای مشخص نمودن نوع هدف کارائی داشته و کاربرد ان در سیستمهای دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION میباشد که در اکثر سیستمها با حروف EDIT یا DISC یا VDI DISC مشخص میگردد.

انالیز اهداف در سیستمها فلزیاب از نظر ترکیب تشخیص با یکدیگر متفاوت باشد.

بعضی سیستمها فلزیاب با تغییر صدا اهداف را از هم مجزا مشخص مینماید و تعدادی با اعداد دیجیتال و لکه رنگ و رنگ و تصاویر نوع اهداف را از همدیگر جدا میسازد.

انالیز یا جدا سازی منابع از یکدیگر میتواند با شرایط هدف و صحنه کار بر روی سیستم فلزیاب اعمال گردد .

جدا سازی در بعضی سیستمها فلزیاب بصورت اهنی و غیر اهنی میباشد.

انالیز یا تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION در سیستمهای پیشرفته از طبقات گوناگون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرد تا اپراتور بتواند شرایط اهداف را متعادل با صحنه کار تنظیم نماید.

عملیات برای تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION اهداف به نوع تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بستگی کامل داشته و سیستمها فلزیاب  که دارای این نوع تنظیمات میباشد توان عملیات انالیز را دارا میباشند.