مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

فلزیاب لیزری در انواع گوناگون میتواند طراحی و تولید گردد و هرگونه فلزیاب که بعنوان فلزیاب لیزری ارائه میگردد باید توجه نمود که واقعاً از نوع فلزیاب لیزری میباشد و باید قدرت عملکرد فلزیاب لیزری را از نوع تنظیمات مدار ان فلزیاب لیزری بدست اورد

فلزیاب لیزری واقعی باید ازنوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و در بعضی از فلزیاب های لیزری تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC یا اس ای تی اسپید SAT SPEED یا تراک اسپید TRACK SPEED بر روی جعبه کنترل یا کوئلی الکترونیکی لیزری یا لوپ الکترونیکی لیزری وجود داشته باشد

فلزیاب لیزری را دانشمندان طراح رادار با مادون قرمز که توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را دارد طراحی نموده و به خط تولید رسانده اند زیرا وجود مادون قرمز باعث افزایش توان در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی برای تشخیص اهداف بخصوص طلا در زمین های دارای الودگی بالا میگردد

مادون قرمز یا لیزر در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی قدرت نقطه زنی DC را برای مشخص نمودن مرکز طلا یا هدف تعیین شده در عدد VDI را افزایش میدهد

 برترین فلزیاب قابل اطمینان فلزیابی است که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED یا اس ای تی  SAT یا اس ای تی SAT SPEED  یا اتوتراک AUTO TRAC یا GEB میباشد و تولید کنندگان این نوع فلزیاب سعی مینمایند فلزیاب با کارایی بالا را  ارائه نمایند و تا به حال فلزیابی در دنیا ارائه نشده است که توانایی با این موقعیت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکرگردیده را داشته باشد که بتواند الیاژ هر نوع هدف یا فلز یا انواع فلزات را ازیکدیگر بویژه طلا تشخیص داده تا خطا در تشخیص فلزیاب کاهش یافته یا ازبین برود و در ایران فلزیاب با این مشخصات توسط تریشورز و جویندگان اسیا طراحی اختصاصی و انحصاری شده است که میتواند انواع الیاژ فلزات و مواد معدنی را از دیگر منابع تشخیص داده و مشخص نموده و تفکیک نماید تا خطا از دید فلزیاب از بین برود

برای اطمینان به فلزیاب باید تفاوت ان فلزیاب را به نسبت دیگر فلزیاب ها در طراحی مدار و نوع کاربرد تنظیمات در تفکیک و حذف خطا بدست اورد و ان فلزیاب که دارای تفاوت در تنظیمات میباشد و تنظیمات ان فلزیاب میتواند تفاوت تفکیک طلا یا انواع فلزات را از منابع مزاحم تشخیص دهد میتواند وجود قدرت در فلزیاب را برای اطمینان ایجاد نماید

تفاوت اطمینان به عملکرد فلزیاب به نوع ان فلزیاب در تفکیک طلا در عمق زیاد داشته تفاوت تفکیک طلا در فلزیاب قدرت تفکیک و عمق ان فلزیاب را برای دیگرفلزات نیز بدنبال خواهد داشت

فلزیاب فرکانسی دارای توانایی بالایی در جدا سازی الیاژ فلزات از همان فلز با خلوص بالا دارد زیرا با تغییر اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE ترشهولد THRESHOLD یا سطح و حجم میتوان دلیل واکنش فلزیاب را بدست اورد که از هدف اصلی یا طلا میباشد یا از منابع الیاژی فلزات میباشد که وضعیتی شبیه طلا یا فلز مورد نظر را پدید اورده است

چنین توانایی که فلزیاب بتواند الیاژ اهداف و نوع مواد معدنی و منابع و ذرات مزاحم را با تفکیک از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نماید فقط میتواند یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با قدرت تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طبق تنظیمات تنظیمات تفکیک EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT به همراه تنظیماتی مانند  وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC یا اس ای تی اسپید SAT SPEED یا تراک اسپید TRACK SPEED یا ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED و مدلیشن MOUDULATION میباشد چون تشخیص فرکانس طلا یا فرکانس فلزات برای تفکیک دارای اطمینان بالاتری نسبت به تشخیص خواص مغناطیسی در فلزیاب مغناطیسی میباشد

فلزیاب قابل اطمینان ان دسته فلزیاب میباشد که در عملیات جستجو یک فلز پوسیده که در یک محل در عمر طولانی قرار گرفته و از محل اولیه خود خارج نشده است یا در همان محل در اثر مرور زمان اکسید یا دچارپوسیدگی شده است و از جای خود خارج نشده است را از فلزمورد نظر بخصوص طلا تشخیص داده و تفکیک نماید با این شرایط میتوان اطمینان نمود که دران فلزیاب میتوان با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD که مربوط به سطح و حجم است تفاوت فلزات یا ذرات انرژی منابع دیگر را به نسبت عدد VDI طلا یا هدف تعیین شده تشخیص داده و بتواند طلا را از فلزات پوسیده شده تفکیک نماید

 فلزیاب قابل اطمینان  یک فلزیاب میباشد که در نحوه عملکرد بتواند اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و فلزیاب بتواند الیاژ هر نوع هدف یا فلز یا انواع فلزات را ازیکدیگر بویژه طلا تشخیص دهد تا عامل حذف خطا در تشخیص فلزیاب پدید اید