مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

کیفیت تفکیک طلا GOLD به نوع شرایط طراحی مداران فلزیاب درجهت جداپذیری خواص فلزات مشخص میگردد و تشخیص خواص فرکانسی طلا یا فلزات میتواند در مدار یک فلزیاب توان قدرت و کیفیت بالایی فلزیاب را تعیین نماید و کیفیت تفکیک فلزیاب را میتوان از قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC بدست اورد و این قدرت تفکیک فلزیاب برای طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC را  فقط میتوان در یک فلزیاب بدست اورد که بتواند فرکانس طلا یا فرکانس فلزات را تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا فرکانس به دلیل دارا بودن انرژی مختص همان فلز یا طلا به راحتی از منابع و موانع بطور ذاتی عبور نموده و واکنش به سیگنال علائم فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS یا تراک اسپید TRACK SPEED یا اتو تراک AUTO TRAC یا اس ای تی SAT SPEED یا وی دی ای دیسک VDI DISC از خود نشان می دهد و این جریان حاصله موجب واکنش فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی به طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC برای نقطه زنی DC میگردد

 

تفکیک طلا اگر بخواهد بصورت واقعی به انجام برسد و فلزیاب بتواند یک فلز طلا GOLD را با دقت بالا از دیگر منابع یا فلزات تفکیک نماید باید از اصول تفکیک در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد و تفکیک واقعی فلزیاب را میتوان از تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC بدست اورد و پیدا نمودن طلا با فلزیاب در عمق زیاد میتواند عمق ان فلزیاب را تضمین نماید و تست فلزیاب بر روی دیگر فلزات نمی تواند عمق فلزیاب را تضمین نماید زیرا طلا یک فلز غیر مغناطیس یا پارا مغناطیس است و از خود شرایط مغناطیسی بالایی را ایجاد نمی نماید که فلزیاب ها یا دستگاه های مانند مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوردر شرایط مغناطیسی بتواند در عمق زیاد تشخیص داده یا تفکیک نماید

فلزیاب که نتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید دارای تفکیک واقعی فلزات یا طلا از دیگر منابع یا ذرات انرژی مزاحم نمی باشد و در دسته فلزیاب تفکیک دار واقعی نمی باشد

 

فلزیاب فرکانسی ایرانی درتفکیک طلا GOLD در عمق زیاد به نسبت هرفلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی بی رقیب است و فلزیاب فرکانسی ایرانی درتفکیک طلا GOLD قدرت بالایی را دارا است و فلزیاب فرکانسی ایرانی نسبت به دیگر فلزیاب ها مغناطیسی یا مغناطیس سنج دنیا بی رقیب است

البته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی که دارای  تنظیمات تفکیک EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD به در تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT به همراه تنظیماتی مانند  وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC یا اس ای تی اسپید SAT SPEED یا تراک اسپید TRACK SPEED یا ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED و مدلیشن MOUDULATION یا GEB/EDIT و اتو تراک AUTO TRACK یا SAT میباشد میتواند در نوع خود بی رقیب و بی نظیر در دنیا باشد

فروش فلزیاب ایرانی یا فروش فلزیاب خارجی در شرایط واقعی نحوه عملکرد فلزیاب برای خردار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب باید مشخص گردد و فروشندگان فلزیاب یا سازندگان فلزیاب در ایران در زمان فروش فلزیاب سعی مینمایند واقعیت عملکرد و نحوه خطا فلزیاب خود را بیان ننمایند و در مقابل از نحوه عملکرد دیگر فلزیاب ها بدگوئی نموده و ایراد وارد نموده و بیشتر فروشندگان فلزیاب که فلزیاب با کیفیت پایین ارائه مینمایند به خریدار فلزیاب میگویند فلزیاب ایرانی نخرید و هزار دلیل متفاوت را بیان نموده تا بتوانند فلزیاب خود را به فروش برسانند و جالب ایینجا است که بیشتر فلزیاب های که در ایران ارائه میگردد فلزیاب ساخت ایران و بصورت کپی شده میباشد و بعنوان فلزیاب خارجی به خریدار فلزیاب معرفی میگردد

با انکه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی که طراحی و ساخت یا تولید ایران است و دارای  تنظیمات تفکیک EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD به همراه تنظیماتی مانند  وی دی ای سینس VDI SENS یا وی دی ای دیسک VDI DISC میباشد دارای قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد میباشد و در نوع خود بی نظیر است و همین موضوع موجب میگردد که ان دسته فروشنده و سازنده فلزیاب که تکنولوژی این دسته فلزیاب یا دستگاه ها را نداشته و قدرت رقابت ندارند سعی مینمایند خریدار فلزیاب را از خرید فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی که طراحی و تولید و ساخت ایران با تنظیمات ذکر گردیده میباشد منصرف نمایند

تست دقیق و علمی فلزیاب را برای طلا یا فلزات در عمق زیاد با فلزیاب مغناطیسی  یا مغناطیس سنج به انجام نمی رسانند تا خطا این دسته فلزیاب برای خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب اشکار گردد و فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج از دسته فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. توان تفکیک طلا در عمق زیاد در روش حرکتی AC برای نقطه زنی DC را نداشته و برای این است که این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها را با طلا در عمق زیاد تست یا ازمایش نمی نمایند و سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی را در نزدیکی هدف یا فلز قرار داده یا سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی را ثابت نگهداشت و دیگر فلزات را در عمق از جلو یا زیر سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی عبور می دهند و این روش صحیح تست فلزیاب برای تشخیص فلزات در عمق نمی باشد و فقط برای توجیه خریدار فلزیاب میباشد