مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

 

 

فلزیاب و توان تفکیک به اندازه هدف

 سیستمها بر روی ابعاد هدف جهت تفکیک یا جدا سازی یک هدف از دیگر منابع حساسیت داشته یا اندازه یک هدف میتواند در توان تفکیک سیستم اثرگذاردیا اندازه هدف در تشخیص نوع هدف با طبقه خود هدف در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ارتباط داشته .

 مواد معدنی و منابع صحنه کار که بر روی اندازه هدف اثر میگذارد به همان میزان میتواند در نوع علائم هدف از نظر طبقه اعداد جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیز تغییر گذاشته و انرا تغییر دهد.

اندازه هدف در دو حالت بر روی سیستم اثر خاص خود را خواهد داشت اهدافی که بزرگ میباشد و در سطح یا عمق کمتر از ذکر گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE بر روی تشخیص سیستم برای تفکیک واضح و صحیح اثر گذاشته و علائم برگشت شده در این شرایط بزرگتر از شکل واقعی میباشد و تشخیص ان با انحراف روبرو میباشد.

دسته دوم اهدافی میباشد که کوچکتر از اندازه تعیین گردیده در جدول عمق DEPTH SCALE  در عمق بیشتر قرار گرفته است و بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و علائم سیستم در بازتاب تغییراتی به نسبت هدفی با همان اندازه در عمق تعیین شده در جدول عمق DEPTH SCALE میباشد.

اهداف بزرگ در عمق زیاد را سیستم با توان بیشتر یا اعداد و تصاویر و صدا و لکه رنگ و رنگ بیشتر تشخیص میدهد.

اندازه هدف در توان سیستم برای تفکیک و تشخیص اثر مقابل دارد.

در صورتیکه یک هدف کوچک در عمق زیاد قرار بگیرد نوع علائم ان هدف با شکل اهداف دیگر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC اشکار میگردد یا باید در سیستم تنظیم گردد یا علائم اینگونه اهداف بر روی جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بر روی اعداد دیگر و بیشتر مواقع از اعداد پائین تر ازجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ظاهر میگردد یا باید توسط اپراتور تعیین گردد .

این موضوع از مسائل مهمی میباشد که اپراتور در زمینه تعیین نوع اعداد و رنگ و لکه رنگ یا تصاویر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DIOSC در نظر داشته تا بتواند اپراتور نوع هدف را از دیگر منابع مجزا نماید.

 

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094

مشاهده محصولات فلزیاب و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOT

 

فلزیاب و عوامل موثر وسرعت تشخیص سیستم

عوامل گوناگون بر سرعت حرکت و تشخیص و تفکیک سیستم میتواند اثر بگذارد که تعدادی از انها به شرح زیر میباشد؛

ترکیب چیدمان شکل عمودی یا افقی بودن لایه های زمین

نوع الیاژ هدف

نوع مواد معدنی یا منابع

اندازه هدف

فاصله تا مرکز هدف

شکل عمودی یا افقی بودن هدف

شکل فیزیکی هدف از دیدگاه منظم و نامنظم 

دما هوا و رطوبت

تناسب در تنظیمات

تشگیل منابع انسانی از دخالت در صحنه کار مانند کودهای حیوانی و شیمیائی

تعیین متناسب تنظیمات سطح و حجم بر روی سرعت واکنش سیستم اثر مستقیم دارد.

 

 

تماس برای مشاوره و خرید 09123800094

مشاهده محصولات فلزیاب و مشاوره WWW.TJA777.COM

ادرس کانال تلگرام    @FELEZYABBOT

فلزیاب و زاویه دید سیستم نسبت به هدف

 نوع بازتاب زاویه علائم هدف از نظر الیاژ  در صحنه کار متفاوت میباشد و همین تفاوت بر روی دید سیستم برای تشخیص محل هدف تفاوت را ایجاد مینماید.

 نوع بازتاب زاویه علائم هدف از نظر ابعاد و عمودی و افقی هدف در صحنه کار متفاوت میباشد و همین تفاوت بر روی دید سیستم برای تشخیص محل هدف تفاوت را ایجاد مینماید.

در صورتیکه زمین صحنه کار از نظر مواد معدنی و منابع دارای الودگی و در هم امیختگی باشد موجب تغییر زاویه علائم برگشت شده هدف در صحنه کار میگردد.

   در صورتیکه سیستم دارای تنظیمات مربوط به ابعاد و تشخیص نوع هدف باشد اپراتور میتواند تا حدودی این انحرافات پدید امده را کاهش دهد و در سیستمهای نیز که دارای تنظیمات زمین GEB و تراک TRACK باشد باز درصد توان رفع بحران را افزایش میدهد.

 

O9123800094

WWW.TJA777.COM

فلزیاب و قدرت عمق یابی در انتنی

سیستمهای انتن دار  یا انتنی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتوانند تا عمق زیاد نفوذ نمود یا علائم را جذب نمایند.

در سیستم انتنی به دلیل وجود اصول جدا سازی علائم هم نوع و غیر هم نوع باعث گردد که این سیستمها تا عمق زیاد نفوذ نموده یا علائم اهداف را جذب نماید.

عمق یابی از روشهای است که سیستم انتن دار یا انتنی میتواند براحتی به انجام رساند و به دلیل توان مسیر یابی توسط سیستم انتنی تشخیص اهداف در عمق از شرایط عملکردی اینگونه سیستمها میباشد.

به خاطر پائین بودن علائم و امواج و جریان و انرژی در سیستم انتن دار یا انتنی توان کاوش و جذب علائم در سیستم انتنی به نسبت بالاتر از دیگر سیستمها میباشد.

از انجا که سیستمهای انتن دار یا رادار زمینی دستی توانائی تعیین تشخیص نوع هدف را دارد اپراتور میتواند با تغییر در ابعاد و نوع هدف توان تشخیص هدف را در عمق مشخص نماید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا مشاهده انواع سیستم پیشرفته با سایت WWW.TJA777.COM مراجعه نموده و بر روی محصولات بالای صفحه اول و مشاوره برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید یا با شماره 09123800094 یا تلگرام همین شماره تماس حاصل نمائید یا ادرس کانال    @FELEZYABBOT مراجعه نمائید.

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

فلزیاب و بدگوئی از دیگر فروشندگان فلزیاب

این مطلب برای همگان بعد از مطالعه سایت ها و بلاگ های که برعلیه یک شرکت مطرح میگردد میتوان مبین چند موضوع باشد.

چرا این سایت ها و بلاگ ها برعلیه دیگر شرکت ها مطلبی را بیان ننموده یا از ناکارامدی سیستم دیگر شرکت ها مطرح نمی نمایند.

یک دلیل توان بالای سیستمها و محصولات یک شرکت میباشد که رقبا نمی توانند با ان سیستمها از نظر تکنولوژی و ظرفیت عملکرد رقابت نمایند و اقدام به کزافه گوئی مینمایند که نشانه ضعف دیگران به نسبت شرکت قدرتمند میباشد.

خود شرکت تولید کننده اقدام به تخریب سیستمهای خود نماید تا بتواند در اذهان عمومی نام خود را جا انداخته و سپس به طرح سایت ها و بلاگ های دیگر نماید که در مقابل از سیستمها خود تعریف نماید یا ان مواردی را که در سایت ها و بلاگ ها دیگر بعنوان ایراد مطرح نموده پاسخ داده و در این روش شرکت تولید کننده از سیستم خود دفاع نموده و توجه خریداران را به محاسن سیستم خود جلب نموده و خریدار را با توان واقعی سیستم خود اشنا مینماید.

در موضوعات مربوط به جویندگان اسیا یا طلوع جویندگان اسیا و چند شرکت دیگر با این موضوع برخورد خواهید نمود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا مشاهده انواع سیستم پیشرفته با سایت WWW.TJA777.COM مراجعه نموده و بر روی محصولات بالای صفحه اول و مشاوره برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید یا با شماره 09123800094 یا تلگرام همین شماره تماس حاصل نمائید یا ادرس کانال    @FELEZYABBOT مراجعه نمائید.

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME بالا در سمت چپ صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.