مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

برای تولید کننده واقعی فلزیاب که فلزیاب بصورت انبوه تولید می نماید رقابت و داشتن دوام در تولید مهم میباشد و برای همین قیمت متناسب فلزیاب را ارائه مینمایند تا بتوانند فروش بالا را در اختیار داشته تا بازار فلزیاب در اختیار خودشان باشد البته این دسته تولید کننده فلزیاب نیزدارای فلزیاب با قیمت متفاوت و فلزیاب قییمت بالا و قیمت پایین میباشد و قیمت پایین و قیمت بالا فلزیاب برای یک شرکت فلزیاب که تولید کننده معتبرفلزیاب میباشد به نسبت کارایی و نوع توان فلزیاب تعیین شده است و قیمت بالا فلزیاب تولید کننده معتبر به نسبت کیفیت فلزیاب وابسته است زیرا اعتبار برای تولید کننده فلزیاب مهم میباشد

فلزیاب انحصاری یا فلزیاب خاص را فقط تولید کننده فلزیاب با تکنولوژی متعلق به خود ارائه مینماید و فلزیاب انحصاری خاص در اصل وابسته به طراحی مخصوص و منحصر بفرد ان فلزیاب میباشد  و هر نوع فلزیاب را نمی توان فلزیاب انحصاری خاص دانست

در مجموع انواع فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتور در دسته فلزیاب انحصاری خاص نمی باشد یا در طبقه فلزیاب های ویژه یا فلزیاب مخصوص نمی باشد زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها به شکل های گوناگون به وفور توسط سازندگان فلزیاب یا تولید کنندگان فلزیاب در دنیا یا ایران ساخته شده و ارائه میگردد  

سازندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب از این دسته فلزیاب ها یا دستگاه های ذکرگردیده اصولاً فلزیاب هایی را ارائه مینمایند که مدار انها انحصاری و متفاوت نمی باشد و ذات انها با یکدیگر نزدیک میباشد و هزینه طراحی و بدست اوردن تکنولوژی را پرداخت ننموده و مدارات انها بیشتر بصورت کپی از روی یکدیگر با نام متفاوت ظاهر مختلف میباشد و اگرقیمت انواع فلزیاب را گران تر از قیمت واقعی ان فلزیاب ارایه نمایند و فروش فلزیاب انها پایین تر از حد معمول باشد برایشان اهمیت نداشته و ضرر اقتصادی نخواهند داد زیرا هزینه بالایی برای طراحی و بدست اوردن تکنولوژی ننموده اند و داشتن رقابت در عرصه فلزیاب برای این گروه مهم نمی باشد

 برای تولید کننده فلزیاب انحصاری خاص قیمت متناسب برای در اختیار داشتن بازار فلزیاب مهم میباشد و برای همین است که تولید کننده فلزیاب با تولید انبوه فلزیاب انحصاری یا خاص با تکنولوژی پیشرفته سعی در ارائه قیمت متناسب فلزیاب داشته تا بتواند جریان شریان اقتصادی و صنعتی خود را برای ادامه فعالیت تقویت نماید

فلزیاب هزینه طراحی بالایی را برای تولید کننده فلزیاب که فلزیاب انحصاری یا خاص با تکنولوژی پیشرفته ارائه مینماید در بر دارد و این هزینه از ارائه فلزیاب و فروش ان در حد انبوه و قیمت واقعی یا قیمت متناسب جبران میگردد و برای این است که سازندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب بیشتر فلزیاب های عمومی و عادی یا فلزیاب مغناطیسی را ساخته یا ارائه مینمایند

سازنده فلزیاب که فلزیاب را محدود ساخته یا فروشنده فلزیاب دارای هزینه های بالایی در زمینه کار فلزیاب نمی باشد و برای همین میتوانند فلزیاب را با قیمت گران به نسبت کیفیت ان فلزیاب ارائه نمایند که بیشتر فلزیاب های یا دستگاه ها که به نسبت قیمت بالایی که دارند کیفیت خوبی برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد را ندارد از دسته فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب ای بی IB یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مغناطیس سنج مثل دستگاه مگنتی یا تسلا یا مگنتومتر یا یون یاب یا سیگنال ژنراتوردر شرایط مغناطیسی میباشد و اگر فروش این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها به خاطر گران بودن فلزیاب پایین باشد سازنده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب زیان مالی نخوااهد دید زیرا سازنده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب با فروش چند عدد از این دستگاها یا فلزیاب با قیمت بالاتر از قیمت واقعی میتوانند هزینه خود را جبران نمایند

 این امر برای تولید کننده فلزیاب مقدور نمی باشد که بتواند فلزیاب را با قیمت گرانتر به نسبت توان فلزیاب ارائه نماید زیرا برای تولید کننده فلزیاب اعتبار در طولانی مدت برای در اختیار داشتن بازار فلزیاب جهت ادامه فعالیت صنعتی مهم میباشد 

قیمت واقعی فلزیاب در زمان خرید فلزیاب باید از تولید کننده اصلی فلزیاب بدست اورد و اطلاعات واقعی فلزیاب را نیز باید از شرکت معتبر فلزیاب که دارای تکنولوژی طراحی فلزیاب و تولید فلزیاب بصورت خاص و انحصاری و انبوه میباشد کسب نمود چون تولید کننده فلزیاب انواع فلزیاب را بصورت انبوه تولید مینماید سعی در کسب بازار فلزیاب برای فروش فلزیاب داشته و برای همین تولید کننده فلزیاب سعی در این دارد که فلزیاب را با قیمت واقعی یا قیمت متناسب ارائه نماید تا به فعالیت اقتصادی و صنعتی خود ادامه دهند و افزایش در فروش برای تولید کنند فلزیاب برای در اختیار در ارودن بازار فلزیاب برای تولید کننده فلزیاب اهمیت دارد

شرایط ساخت فلزیاب و فروش فلزیاب خارجی در ایران به شکل درهم پیچیده ای میباشد و در ایران ساخت فلزیاب که توسط سازندگان فلزیاب ایرانی به انجام میرسد یا در فروش فلزیاب ان دسته از فروشندگان فلزیاب که فلزیاب خارجی را ارائه مینمایید سعی مینمایند انواع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب ای بی IB یا دستگاه مگنت یا مگنتومتر یا یون یاب را با توان بالاتری از قدرتی که در کار برای کاوش طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد دارا معرفی نموده و ارائه مینمایند تا بتوانند این دسته از فلزیاب ها یا دستگاه ها را بفروش برسانند

بیشتر سازندگان فلزیاب در دنیا یا سازندگان فلزیاب در ایران که بصورت محدود فلزیاب را می سازند و در حد تولید انبوه فلزیاب فعالیت ندارند یا انواع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب ای بی IB یا دستگاه مگنت یا مگنتومتر یا یون یاب را ارائه مینمایند در اصل دارای تکنولوژی انحصاری و خاص فلزیاب نمیی باشند و قدرت طراحی فلزیاب با تکنولوژی خاص را ندارند و برای همین بیشتر از مدارات عمومی فلزیاب های ذکر گردیده با شکل هایی متفاوت یا ظاهر و نام متفاوت بهره میبرند