مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

فلزیاب حرارت طلا را میتواند از روی مادون قرمز طلا یا فلزات دیگر تشخیص داده و تفکیک نماید و این نوع قدرت تشخیص حرارت و مادون قرمز طلا یا انواع فلزات درحد توان قدرت تفکیک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD که دارای سنسور مادون قرمزمیباشد

همه منابع و مواد معدنی و اهداف دارای حرارت خاص خود میباشد که این نوع دما و حرارت نیز بر روی تشخیص سیستم فلزیاب اثر میگذارد هر میزان که طلا یا فلزات دارای دما یا حرارت خاص خود باشند بطور طبیعی به همان اندازه دارای تشعشات الکترومغناطیس در مادون قرمز میباشند

فلزیاب اهن یاب یا اهن یاب در دسته فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا قراردارد زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها مغناطیس فلزات یا میدان مغناطیس فلزات را بهتر تشخیص داده و نهایت قدرت و توان جداسازی در این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها تشخیص خواص مغناطیسی فلزات میباشد که میتواند فلز اهنی را از فلز غیراهنی تشخیص دهد و قدرت تفکیک فلزات همه طبقه را بصورت مجزا نداشته

از انجا که اهن دارای مغناطیس بالا است و اهن واکنش مغناطیسی بیشتریا سریعتر به میدان مغناطیس اطراف خود و میدان مغناطیس سرجستجوگرفلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج از خود نشان می دهد

این دسته فلزیاب ها یا مغناطیس سنج ها نسبت به اهن و ان دسته از فلزات که الکترون پراکنده در حول محورخود را دارا هستند واکنش بالاتری از خود نشان می دهد

فلزیاب بدون سیم پیچ یا فلزیاب بدون لوپ از ان دسته فلزیاب فوق پیشرفته در رده فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک EDIT با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد

این دسته فلزیاب میتواند با انواع سنسور التراسونیک و مادون قرمز یا لیزرو سنسور نوری حرارتی طبق اصول رادارعمل نموده و همین دسته فلزیاب میتواند با کویل یا لوپ نیز عمل تشخیص را انجام دهد

اینکه عده ای ابراز مینمایند فلزیاب فقط با سیم پیچ عمل مینماید موضوع درستی است ولی در رابطه با فلزیاب های مغناطیسی که با ایجاد میدان مغناطیس در سرجستجوگریا لوپ و کویل کار میکنند و در رابطه با فلزیاب های دارای مدار راداری امری صحیحی از نظر علمی نمی باشد زیرا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تشخیص فرکانس فلزات یا فرکانس طلا عمل مینماید

 

برای فلزیاب تفکیک طلا با تشخیص استیل یکسان نمی باشد زیرا طلا یک فلزپارامغناطیس یا غیر مغناطیس میباشد و استیل این مشخصات را از نظر غیر مغناطیسی دارا نمی باشد و درست است استیل دارای تک الکترون ازاد بدون پیوند است ولی ساختار استیل به دلیل بکار برده شدن مواد خاص در ترکیب خود ذاتاً دارای حالتی مغناطیسی با سیگنال علائم پراکنده میباشد

 ترکیب ساخت استیل ازکربن و مواد فولادی یا اهن و نیکل و کروم میباشد که از نظر ترکیب مواد در شرایط فلزات غیرمغناطیس مانند طلا بعنوان فلزپارامغناطیس از دید فلزیاب قرار نمی گیرد

 فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر که نهایت دارای قدرت تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلزغیراهنی میباشند این توان را دارد که استیل را در عمق زیاد به حالت نقطه زنی DC یا ثابت نگهداشتن سرجستجوگر و حرکت دادن استیل از جلو یا سرجستجوگر تشخیص دهد ولی همین نوع دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در همین شرایط این قدرت را ندارد که طلا را در همان عمقی که استیل را میگیرد تشخیص داده و مشخص نماید

زیرا فلز طلا به دلیل پایین بودن مغناطیس در عمق زیاد به میدان مغناطیس فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج واکنش مغناطیسی نشان نمی دهد تا تغییر در میدان مغناطیس سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها ایجاد گردد تا بتوانند طلا را در عمق زیاد مانند استیل تشخیص داده و مشخص نماید

بخصوص در روش حرکتی AC نمی تواند طلا یا استیل را در عمق زیاد تشخیص داده و مشخص نماید

فلزیاب دنیا صنعت را تحت شعاع خود قرار داده است و از فلزیاب در امورات گوناگون بهره برده میشود و حتی در مشاغل و عملیاتی که به نظر نمی اید از فلزیاب بهره برده میشود

ولی درجامعه ایران دیدگاه عمومی به اینصورت شکل گرفته است که فلزیاب فقط در زمینه گنج یابی کاربرد داشته و همین موضوع باعث شده است که فروشندگان فلزیاب برای معرفی فلزیاب خود از کلمات گنج یاب بهره برده تا بتوانند فلزیاب خود را بفروش برسانند

در دنیا در رابطه با فلزیاب به اینصورت برخورد نمی شود که برای خریدار فلزیاب اطمینان ایجاد گردد که فلزیاب میتواند با اطمینان و صد در صدی یا قطعی گنج را پیدا نموده و دارنده فلزیاب را ثروتمند نماید

این اشکال در خرید فلزیاب نشات گرفته ازتفکر خریدار فلزیاب در ایران میباشد که بازار فلزیاب با انحراف در واقعیت فلزیاب روبرو شده است