مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

تفاوت قیمت فلزیاب سازندگان فلزیاب که فلزیاب را بصورت محدود ساخته با تولید کننده فلزیاب که فلزیاب انبوه تولید مینماید در این است که تولید فلزیاب با هزینه های خاص خود روبرو است و تولید کننده فلزیاب سعی مینماید فلزیاب بصورت انبوه و با کیفیت بالا و قیمت پایین نسبت به رقبا خود ارائه نماید تا بتواند بازار فلزیاب را در اختیار خود قرار دهد

 سازنده فلزیاب بصورت محدود فلزیاب را ساخته و میتواند قیمت بالاتراز قیمت واقعی فلزیاب را ارائه نموده زیرا هزینه بالایی در مجموع ندارند و سازنده فلزیاب به دنبال رقابت در بازار برای ارائه فلزیاب با قیمت متناسب نمی باشند و سازنده فلزیاب چون دارای تکنولوژی خاصی نمی باشد بیشتر از فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب ای بی IB یا مگنت یا مگنتومتر را ساخته ونامها و شکل های متفاوت ارائه مینمایند و برای همین سازندگان این دسته فلزیاب یا دستگاه ها سعی مینماید واقعیت عملکرد فلزیاب خود را بیان ننموده تا فلزیاب خود را بفروش برسانند و در مقابل برای فروش فلزیاب یا دستگاه های خود در رابطه با تولید کننده فلزیاب که شرکت های معتبر فلزیاب میباشند و فلزیاب پیشرفته و فلزیاب خاص با تکنولوژی جدید را ارائه مینمایند بدگوئی نموده و مطالب کذب را بیان نمایند

تولید کننده فلزیاب توان ساخت و تولید فلزیاب حرفه ای با تکنولوژی پیشرفته را در زمینه انواع فلزیاب ها یا رادار زمینی دستی در انحصار خود داشته که تولید کننده فلزیاب نوع فلزیاب خاص خود را طبق اصول علمی و اخرین تکنیک در دنیا ارائه مینماید و تولید کننده فلزیاب خود دارای تکنولوژی طراحی و تولید فلزیاب با شرایط متفاوت نسبت به دیگر فلزیاب ها میباشد و تولید کننده فلزیاب برترین و جدیدترین نوع فلزیاب ها METAL DETECTORS یا یابنده ها DETECTORS را به بازار فلزیاب ارائه مینمایند

پیشرفته ترین فلزیاب ها از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک EDIT با عدد VDI از نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا مادون قرمز با سنسور التراسونیک یا سنسورنوری حرارتی میباشد و تولید و طراحی این دسته فلزیاب اختصاصی و در اختیار چند شرکت بزرگ فلزیاب در دنیا میباشد

تولید فلزیاب با تکنولوژی پیشرفته یا با تکنیک روز دنیا در اختیارچند شرکت تولید کننده فلزیاب در دنیا میباشد و بیشترفلزیاب های که به بازار فلزیاب در ایران و دنیا ارائه میگردد از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب ای بی IB یا مگنت یا مگنتومتر است

شرکت فلزیاب که در پی کسب توان رقابت در بازار فلزیاب است سعی مینماید بهترین نوع فلزیاب را با شرایط جدید و تکنولوژی پیشرفته و متفاوت از دیگر فلزیاب ها از نظر مدار طراحی و تولید و به بازار فلزیاب ارائه نماید و برای تسلط بر بازاراین عمل عادی در تولیدات سیستمها و محصولات متفاوت در دنیا میباشد و انحصاری بودن در ساخت یا تولید هر محصول که جدید و پیشرفته باشد موجبات موفقیت تولید کننده را فراهم میاورد

تولید کننده فلزیاب انحصار تولید فلزیاب یا ساخت فلزیاب مخصوص خود را در اختیار داشته یا تولید کننده فلزیاب برای اینکه در بازار فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب بتواند رقابت نماید فلزیاب خاص خود را طراحی و تولید انبوه و ارائه مینماید و تولید کننده فلزیاب انحصاری سعی می نماید از نوع فلزیاب های مرسوم بازار مانند فلزیاب پالسی PI و فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر یا مگنت کمتر برای تولید در رقابت با رقبا بهره ببرد یا میتوان ابراز نمود این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در دسته فلزیاب انحصاری نمی باشد زیرا مدار این دسته از نظر ساختار به یکدیگر نزدیک است  و از دید ترکیب ظاهری متفاوت است و عملکرد انها نیز تا حدود زیادی یکسان است

این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در طبقه تولید انحصاری فلزیاب قرار نمیگیرد زیرا این دسته فلزیاب یا دستگاه ها توسط بیشتر سازندگان فلزیاب بصورت محدود یا تولید کنند گان فلزیاب های عمومی در شکل های متفاوت ساخته و ارائه میگردد

تولید کننده فلزیاب انحصاری طراحی فلزیاب را با شرایط تکنولوژی جدید و روز دنیا ارائه مینماید و تلاش مینماید که فلزیاب های را طراحی و تولید نماید که دیگر رقبا در اختیار نداشته باشند

حال تفاوت نمی کند که این فلزیاب انحصاری طراحی و تولید یک تولید کننده فلزیاب ایرانی باشد یا طراحی یک تولید کننده فلزیاب خارجی باشد و اصل انحصاری بودن فلزیاب در تولید که توان فلزیاب را مشخص مینماید نوع طراحی انحصاری ان فلزیاب میباشد

عملکرد سازندگان فلزیاب در ایران با تولید کنندگان فلزیاب متفاوت هستند و بیشتر ان دسته که فلزیاب را در ایران ارائه مینمایند سازنده فلزیاب میباشند و تولید کننده فلزیاب نمی باشند و سازندگان فلزیاب ساخت فلزیاب را بصورت محدود انجام داده و این سازندگان فلزیاب در اصل کپی از مدارات عمومی فلزیاب نموده و بیشتر فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI و فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر یا مگنت را به بازار ارائه مینمایند

تولید کننده فلزیاب در اصل شرکت معتبرفلزیاب با تولید انبوه انواع فلزیاب با قیمت های متفاوت و متناسب و واقعی میباشد که تکنیک طراحی و تولید فلزیاب خاص خود را بصورت انحصاری در اختیار دارد یا فلزیاب مختص به خود را در کنار انواع فلزیاب دیگر طراحی وتولید و ارائه مینماید