تفاوت چند سنسوره بودن در مگنتومتر و یون یاب برای تشخیص طلا
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
389 نمایش
بالا