مجموعه فلزیاب های این شرکت تولیدی از مرحله طراحی تا تولید در انحصار و اختیار این مجموعه تولیدی و صنعتی میباشد. کلیه سیستمهای فلزیاب این مجموعه تولیدی و صنعتی در حضور مشتری و توسط خود خریدار آزمایش میشود. تهرانپارس اتوبان باقری خ 216 غربی به سمت اردیبهشت پلاک 34 تلفن تماس 09126270600 برای مطالعه کامل مطالب مشاوره میتوانید به FUTUREGPR.COM مراجعه کنید

فلزیاب حرارت طلا و فلزات را به نسبت وضعیت الیاژ فلزات یا طلا میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید و این شرایط وضعیت حرارت پدید امده درطلا یا انواع فلزات به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارنیزوابسته میباشد

 بین مواد معدنی و منابع صحنه کار و فلزات یا طلا تاثیر متقابل در اثر مرور زمان پدید می اید که این جریان شکل گرفته در تشخیص فلزیاب میتواند اثر تغییراتی در واکنش فلزیاب داشته باشد

 اگر فلزیاب قدرت تشخیص حرارت طلا یا فلزات را طبق قانون مادون قرمز در تشعشعات الکترو مغناطیس در دامنه و طول موج در فرکانس نداشته باشد با خطا در تفکیک طلا یا تشخیص فلزات روبرو شود

 این قدرت تشخیص بیان شده در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای تفکیک طلا با عدد VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD وجود دارد

منابع یا فلزات که دما یا حرارت بیشتری دارند دارای توان و سرعت سیگنال بالاتری برای حرکت در اطراف خود میباشند   

منابعی یا فلزات که دمای یا حرارت پائین دارند دارای سرعت پایین تری در انتشار علائم به اطراف خود داشته یا بر روی سرعت سیگنال علائم فلزیاب با سرعت پایین ترپاسخ می دهد

در صورتیکه سرعت یا دما و حرارت علائم صحنه کار پائین باشد بر روی سیگنال علائم اهداف اثرکمتری داشته و نقطه زنی و تفکیک طلا یا انواع فلزات اسان تر میگردد و در صورتیکه نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار حرارت بالاتری به نسبت حرارت طلا یا هدف داشته باشد شعاع زنی و حرکتی یا نقطه زنی نیازمند دقت بالاتری در تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات میباشد

فلزیاب تغییرصدا زمینه را در صورتی دارا میباشد که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE و تفکیک با عدد VDI یا تنظیمات صدا از نوع کلید PU/TON وتن اجاست TONE ADJUST و AUDIO DISC و AUDIO MODE و TARGET  میباشد

 در سیستمهای که فرکانسی یا جذبی میباشند صدا یکسره و یکنواخت ظاهر میگردد که در اثر برخورد با هدف صدا افزایش یا کاهش میابد و این دسته سیستمها فلزیاب دارای تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز میباشد و بیشتر مواقع دارای تنظیم تن اجاست TONE ADJUST نیزهستند که نوع شدت و پالس PULSE و تن TONE یا ریز و تند بودن صدا را اپراتور میتواند تعیین نماید.

تنظیمات صدا بر روی سیستمهای دارای صدا در سیستمهای گوناگون میتواند با همدیگر متفاوت باشد.

سیستمهای بیصدا نیز طراحی گردیده است که با تغییر تنظیمات مربوط به صدا به حالت صدا یکسره تبدیل میگردد و تغییر صدای ان با سیستمهای فرکانسی یا جذبی نزدیک به هم میباشد با این تفاوت که در سیستمهای صدا یکسره جذبی یا فرکانسی اپراتور میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را نیز تعیین نماید.  

اختلاف حرارت در سطح یا لایه های زمین میتواند خطا در فلزیاب ایجاد نماید یا خطا فلزیاب را افزایش دهد و در صورتیکه در یک صحنه کار در قسمتی از زمین تغییرات ناگهانی در نوع مواد معدنی یا منابع پدید اید در ثبات فلزیاب اثر مستقیم داشته و این اختلاف نوع مواد معدنی و منابع در سطح و زیر زمین میتواند موجب تغییرحرارت در ان نقطه شده زیرا فشار نیروی مغناطیسی در این محدوده یا نقطه یا مرزتغییرات افزایش میابد

حرارت در هر منبع یا مواد معدنی و اهداف و طلا  وجود دارد  و این منابع حرارتی بر روی تشخیص سیستم فلزیاب اثر مستقیم داشته و این تفاوت در دما اهداف یا منابع میتواند در اثر تغییر نیرو بر روی یکدیگر واکنش دیگری نسبت به حالت اولیه برای سیستم فلزیاب ایجاد نماید و موجب انحراف تشخیص در سیستم فلزیاب گردد.

البته در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که با سیستم حرارتی عمل مینماید متفاوت است زیرا این تغییر را از چهار ضلع هدف یا طلا را مشخص نموده که خود بیانگر تغییرحرارت از وجود طلا یا هدف در ان محدوده میباشد

بهترین نوع فلزیاب ساخت ایران که قدرت تفکیک بالا برای کاوش طلا در عمق زیاد دارد و رقیبی نیز ندارد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که طراحی و ساخت ان انحصاری است و هر طراح فلزیاب نمی تواند چنین فلزیابی را طراحی و تولید نماید مگرانکه ان طراح در دسته دانشمندان علوم الکترونیک و رادار باشد که تعداد این دانشمندان در دنیا به تعداد انگشتان دست میباشد که این دسته دانشمندان در ایران نیز فعالیت داشته و طراحی این نوع فلزیاب ها را در اختیار دارند

فلزیاب حرارتی با تفکیک طلا باید دارای مدار طبق اصول رادار حرارتی باشد و فلزیاب حرارتی در اصل یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که در ان از سنسور حرارتی بهره برده میشود تا بتواند در عملیات جستجو فلزاتی مانند طلا GOLD را با کیفیت بالاتر تفکیک نماید

بر روی سیستم فلزیاب راداری یا رادار زمینی دستی برای افزایش توان تشخیص مدار اصلی یا مادر در جهت تشخیص هدف یا تفکیک طلا GOLD ازسنسور حرارتی یا سنسور نوری حرارتی به همراه مادون قرمز یا لیزر LASER بکار برده میشود.

مدار فلزیاب حرارتی METAL DETECTOR TEMPERATURE یا سیستمهای یابنده حرارتی TEMPERATURE DETECTOR یا نوری حرارتی دارای ان دسته ازتجهیزات تشخیص حرارت انرژی فرکانس میباشند که در کنار عملکرد مدار یابنده یا مدار فلزیاب بکار برده میشود تا توان تفکیک را در جهت حذف پارازیت ها یا نویزهای مزاحم افزایش دهد