تشخیص ذرات مزاحم، سیلیس و کوارتز با ادیت و ترشهولد در فلزیاب فرکانسی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

برروی فلزیاب جی پی اس برای کنترل از محدوده ای دیگر نصب نیست

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
2,921 نمایش
بالا