تشخیص زباله بجای هدف در مگنتومتر و یون یاب
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

تعیین عمق و حذف اختلال در مگنتومتر و یون یاب

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
3,641 نمایش
بالا