اثر ذغال، گچ، لایه های خاک و فلز در فلزیاب و مگنتومتر
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

تشخیص زباله بجای هدف در مگنتومتر و یون یاب

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
3,662 نمایش
بالا